W powiecie wygrywa Andrzej Duda

W powiecie wołomińskim oddano w II turze wyborów prezydenckich 109 709 ważnych głosów. Z tego 66 269 osób czyli 60,4% zagłosowało na Andrzeja Dudę. Bronisława Komorowskiego poparło 43 440 osób co stanowi 39,6 % oddanych ważnych głosów.

W pierwszej turze wyborów Andrzej Duda otrzymał na terenie powiatu wołomińskiego poparcie od 39 758 osób. Teraz w II turze wzrosło ono do 66 269 oddanych głosów. Dwa tygodnie temu na Bronisława Komorowskiego głosowało 26 389 osób w minioną niedzielę 43 440. Łącznie w niedzielnych wyborach oddano 109 709 ważnych głosów co wskazuje, że frekwencja wyborcza była wysoka. We wszystkich gminach powiatu zwyciężył Andrzej Duda. Średnia procentowa oddanych na tego kandydata głosów znacząco przekroczyła średnią krajową.

Najwyższe procentowe poparcie Prezydent Elekt otrzymał w gminie Poświętne ? 80,85% (2 246 osób). Wysokie poparcie dla kandydata PiS zadeklarowali również mieszkańcy gminy Dąbrówka 77,70% (2 975 osób).

W gminach powiatu wołomińskiego Bronisława Komorowskiego najliczniej ? licząc w procentach ? poparli mieszkańcy Ząbek. Tu na urzędującego Prezydenta głosowało 46,47% mieszkańców (7 149 osób). Ale i tu zdecydowaną przewagę osiągnął Andrzej Duda, którego poparło 53,53% (8 235 osób).

Wołomin ? stolica powiatu i zarazem największa gmina ? Andrzeja Dudę wybrało 14 660 osób (58,34%) za urzędującym Prezydentem Bronisławem Komorowskim opowiedziało się odpowiednio 41,66% (10 468 osób).

Podobnie jak w Wołominie głosowano w sąsiedniej Kobyłce, gdzie za wyborem Andrzeja Dudy było 57,90% (6 228) mieszkańców zaś za Bronisławem Komorowskim 42,10 % (4 529).

Ilu komentatorów tyle wniosków płynie z wyników tych wyborów. Jedno jest pewne ? nikt nie ma monopolu na władzę. W powiecie wołomińskim, mieszkańcy wybierając burmistrzów i wójtów wskazywali na kandydatów nie kojarzonych bezpośrednio z partiami politycznymi co nie przeszkadzało już w wyborze radnych z partyjnym szyldem ? głównie PiS ? wskazano na prezydenta również z tego środowiska dając mu mocne i zdecydowane poparcie.

Dziś zastanawiamy się jak wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta wpłynie na sposób rządzenia w Wołominie, gdzie zdecydowaną większość w Radzie Miejskiej mają radni PiS będący w opozycji do urzędującej burmistrz Elżbiety Radwan. Obecna sytuacja jest dość mocno napięta. Czy Pani Burmistrz uda się te relacje ocieplić? Coraz więcej mieszkańców nie kryje, że tego właśnie oczekuje. Wydaje się, że w tym kierunku chce podążać również sama Elżbieta Radwan. Świadczyć o tym może środowa ? uroczysta ? sesja Rady Miejskiej podczas której burmistrz Radwan uhonorowała wszystkich dotychczasowych burmistrzów: Polikarpa Bulika, Jerzego Mikulskiego, Pawła Solisa i Ryszarda Madziara przyznając im z okazji 25. lecia samorządu ? Nagrodę Specjalną Burmistrza Wołomina. Elżbieta Radwan poprosiła również swoich poprzedników, aby z okazji 25 lat samorządu wskazali do nagrody urzędników i radnych z którymi współpracowali podczas swoich kadencji. Wszyscy dotychczasowi burmistrzowie zostali również zaproszeni do uczestniczenia w pracach kapituły, która będzie przyznawała podobne nagrody w kolejnych latach. Patrząc na środowe spotkanie można sądzić, że Panowie Burmistrzowie zaproszenie Pani Burmistrz przyjęli.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która pojawi się na stronie www.zyciepw.pl w najbliższym czasie.

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.