W Wołominie radni zaprzysiężeni, ślubowanie burmistrza za tydzień

W poniedziałek (1 grudnia) w Wołominie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej. Z uwagi na wzrost liczby mieszkańców od tego roku rada liczyć będzie 23 osoby, czyli od dwóch radnych więcej niż w dopiero zakończonej kadencji.

W Wołominie w tym roku po raz pierwszy wybieraliśmy radnych w okręgach jednomandatowych. W praktyce oznacza to, że teren miasta i gminy został podzielony na 23 okręgi i w każdym z nich wybieraliśmy tylko jednego radnego ? radnym został ten, na którego oddano największą liczbę ważnych głosów.

Posiedzenie nowej rady rozpoczął Andrzej Żelezik ? przewodnicząc obradom jako Radny Senior. Na obrady licznie przybyli naczelnicy gminnych wydziałów, szefowie jednostek administracyjnych gminy, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych, radni z Młodzieżowej Rady Miasta oraz wielu mieszkańców i urzędników. Za stołem prezydialnym nie zabrakło urzędującego burmistrza Ryszarda Madziara oraz jego zastępców: Grzegorza Mickiewicza i Sylwestra Jagodzińskiego. Przewodniczący Żelezik przywitał serdecznie również Elżbetę Radwan, która od poniedziałku do chwili ślubowania jest wołomińskim Burmistrzem Elektem. Po przywitaniu urzędujący burmistrz podszedł do swojej następczyni zapraszając ją do stołu prezydialnego. Gest ten obserwatorzy nagrodzili brawami. Po wybraniu komisji skrutacyjnej radni przystąpili do wyboru prezydium rady. Zgłoszono dwóch kandydatów. Adam Bereda zaproponował kandydaturę Leszka Czarzastego zaś Marek Górski Eugeniusza Dembińskiego. Przewodniczącym, przy 14 głosach ?za?, został Leszek Czarzasty. Na Eugeniusza Dembińskiego głos oddało osiem osób. Na funkcję wiceprzewodniczącego rady zgłoszona została tylko jedna osoba ? Konrad Fuśnik. W głosowaniu tajnym tę kandydaturę poparło 15 osób, sześć było przeciwnych a dwie wstrzymały się od głosu. Z uwagi na mającą w najbliższym czasie nastąpić zmianę na stanowisku Burmistrza Wołomina na pierwszym posiedzeniu radni nie ustalili komisji problemowych i nie wybrali ich składów. Na zakończenie posiedzenia o głos poprosiła Burmistrz Elekt Elżbieta Radwan. ? Widzę tu dziś wielu zadowolonych mieszkańców i niestety ? trochę mniej zadowolonych urzędników. Szłam do wyborów z hasłem lepszego jutra i to lepsze jutro możemy zapewnić sobie razem. Liczę więc na współpracę was wszystkich a wtedy to lepsze jutro nadejdzie. Niebawem czeka nas wiele pracy w związku z uchwaleniem budżetu na 2015 rok. A tak zwyczajnie i po ludzku ? jestem wzruszona siedząc tu przed wami. Wśród radnych jest tylko jedna kobieta (Edyta Kowalczyk z komitetu Elżbiety Radwan). Dla równowagi to mnie państwo obdarzyliście zaufaniem i wybraliście na burmistrza Wołomina więc będzie nas dwie ? powiedziała.

W skład Rady Miejskiej w Wołominie wchodzi 1 kobieta i 22 mężczyzn. Tylko siedmiu radnych ma doświadczenie radnego, troje jest sołtysami. Dla większości radnych będzie więc to nowe doświadczenie. Jak się wywiążą z tego obowiązku? Przekonamy się w najbliższych czterech latach. Zaprzysiężenie Elżbiety Radwan i przekazanie władzy ma nastąpić we wtorek lub w środę w przyszłym tygodniu. Dotychczasowy burmistrz Ryszard Madziar został radnym powiatowym. W radzie powiatu spotka się ze swoimi poprzednikami na stanowisku burmistrza Wołomina: Pawłem Solisem i Jerzym Mikulskim. Radnym powiatowym został również opozycjonista Madziara w wołomińskiej radzie, Igor Sulich.

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.