Wandalizm doprowadzi do utrudnień w przejściu przez tory

Przejście przez tory w świetle ulicy Peronowej, które ma ułatwiać życie mieszkańcom, zostało zrealizowane w dniu 18 listopada. ? A już 25 listopada otrzymaliśmy informację pisemną od TORPOL-u o zniszczeniu tego przejścia przez wandali ? mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.
? Dalsze akty wandalizmu doprowadzą do zamknięcia tego przejścia ? ostrzega wiceburmistrz. W związku z modernizacją linii kolejowej, od rozpoczęcia prac do chwili obecnej, na terenie gminy Wołomin wykonano szereg działań. ? Został zamknięty, dla ruchu samochodowego i pieszego, przejazd w ul. Sasina, w najbliższym czasie będzie zamknięty również przejazd w ul. Geodetów. W miejsce istniejących do tej pory przejazdów będą budowane przejazdy bezkolizyjne ? tunele wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: oświetlenie, odwodnienie, dowiązanie do istniejących dróg ? mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina, która odpowiada za ustalenia z inwestorem. ? Analizujemy, jako urząd, wszystkie propozycje i negocjujemy z wykonawcą zmianę tam, gdzie naszym zdaniem są możliwe lepsze rozwiązania ? mówi wiceburmistrz. ? Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i wygoda mieszkańców ? dodaje.
Inwestycja jest bardzo złożona. Prace prowadzone są w wielu newralgicznych częściach miasta a krótki czas jakim dysponuje wykonawca dodatkowo utrudnia działanie.
Oprócz wspomnianego przejazdu w ul. Sasina wykonano również tymczasowy przejazd kolejowy w ciągu ul. Sikorskiego z pełną infrastrukturą techniczną.
Trwają prace związane z budową tymczasowego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Peronowej, które będzie stanowiło tymczasowe (na czas budowy tunelu w ul. Geodetów) przejście na drugą stronę torów i jednocześnie będzie dojściem do peronów stacji Wołomin Słoneczna. Wykonano oświetlenie uliczne, została utwardzona nawierzchnia gruntowa przejścia ? od strony ul. Armii Krajowej, uzupełniono brakujące elementy prefabrykowane ogrodzeń ? od strony PKP Energetyka i ELTOR. ? Teren dojścia od strony ul. Armii Krajowej został udostępniony przez PKP Energetyka, w ramach porozumienia, pod warunkiem zabezpieczenia i utrzymania ogrodzenia do posesji PKP Energetyka, tak aby uniemożliwić wstęp na teren posesji osobom nieupoważnionym. W dniu 18 listopada ogrodzenie zostało przez TORPOL uzupełnione ? opowiada nasza rozmówczyni.
Radość z tego przejścia nie trwałą długo. ? W dniu dzisiejszym (25 listopada) TORPOL poinformował pisemnie Urząd Miasta, że w dniach pomiędzy 20 a 22 listopada wszystkie nowe elementy ogrodzenia zostały zdewastowane. TORPOL poinformował nas, że na podstawie porozumienia z właścicielem terenu, braki w ogrodzeniu uniemożliwią wykorzystanie nieruchomości PKP Energetyka jako dojścia do peronów i przejścia przez tory. Z pisma dowiedzieliśmy się również, że wykonawca nie będzie brał odpowiedzialności za tego typu akty wandalizmu. Nie jest bowiem w stanie, w ramach własnych środków finansowych, prowadzić napraw za każdym razem, kiedy ogrodzenia zostaną zniszczone lub zapewnić ciągłej ochrony terenu dojścia. Poinformowano nas, że ogrodzenie zostanie ponownie naprawione tuż przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w związku z zamknięciem przejazdu w ul. Geodetów (prawdopodobnie na początku grudnia). Jeżeli ogrodzenie zostanie ponownie zniszczone TORPOL będzie zmuszony zamknąć to dojście. Wówczas wyznaczy przejście trasą okrężną ulicami: Armii Krajowej, przejazdem w ciągu ul. Sikorskiego oraz ul. Wąską. Apeluję więc do naszych mieszkańców, aby dbali o wykonane inwestycje. W przeciwnym razie sami będziemy cierpieć. Może warto zwrócić uwagę na to komu zależy na utrudnianiu nam wszystkim funkcjonowania w naszym mieście ? mówi Edyta Zbieć.
Jak już wspomnieliśmy inwestycja jest rozległa i trwa w wielu miejscach na terenie miasta jak i gminy Wołomin. Obecnie trwają roboty związane z budową tunelu dla pieszych na wysokości ul. Sikorskiego. Ostatecznie wykonano przejazd kolejowy w Zagościńcu wraz z zaporami, sygnalizacją, nawierzchnią jezdni i dowiązaniem do istniejących chodników dla pieszych. Trwają również roboty związane z budową peronu w kierunku Tłuszcza.
? W dniu wczorajszym (25 listopada) rozpoczęły się prace rozbiórkowe stalowej kładki dla pieszych na stacji Wołomin. Zniknie, tak bardzo kojarzona z Wołominem, ?szubienica? ? informuje wiceburmistrz.
Rozbiórka kładki jest realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje rozbiórka części kładki podczas przebudowy torów 4, 6, 8, 10 (tory od strony ul. Kolejowej), w drugim etapie ? podczas przebudowy torów 1 i 2 (tory od strony przystanku autobusowego PKS).
? Do czasu przebudowy torów 1 i 2 (od strony przystanku autobusowego PKS) wykonawca umożliwi użytkowanie kładki przez pieszych i dojście na peron stacji Wołomin. Dojście pieszych na peron stacji Wołomin od strony ul. Kolejowej i Piłsudskiego pozostaje bez zmian, to jest przez istniejące przejście w ciągu ul. Piłsudskiego ? wyjaśnia Edyta Zbieć.
Docelowo projektuje się budowę nowego przejścia dla pieszych pod torami PKP. ? Przejcie to będzie zlokalizowane na wysokości ul. Legionów z jednej strony torów, z drugiej strony torów na wysokości ul. Laskowej. Nowo wybudowane przejście będzie stanowiło jednocześnie wejście na nowe perony stacji Wołomin ? tłumaczy wiceburmistrz.

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.