Warto zaglądać na stronę LGD „RW”

O terminach i zakresie naborów wniosków w ramach działań LGD „RW” z  Rafałem Rozparą, prezesem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” rozmawia Alicja Szczotka.

– Proszę przypomnieć – jakie środki i na jakie działania pozyskała LGD Równiny Wołomińskiej?
– LGD pozyskała środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, projekty współpracy oraz na bieżące działanie i aktywizację mieszkańców. W ramach wdrażania LSR można realizować swoje działania w ramach konkretnych przedsięwzięć, na które ogłaszane są nabory wniosków w ramach otwartych konkursów. Przedsięwzięcia mają różny zakres i dotyczą m.in. rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, zachowania dziedzictwa lokalnego, promocji naszego obszaru, organizacji szkoleń i rozwoju ogólnie pojętego kapitału ludzkiego.
– Przed nami rok 2019 czy w najbliższym czasie LGD przewiduje nabory wniosków, jeśli tak, to w jakich terminach i do kogo będą skierowane?
– Ta jak powiedziałem wcześniej – w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej tzw. premie, w ramach którego będzie można otrzymać po 50.000 zł., wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD. Będzie nabór na przedsięwzięcie z zakresu turystyki, rekreacji i kultury, wnioskodawcami będą mogły być zarówno osoby fizyczne jak prawne lecz nam najbardziej zależy by wnioski składały organizacje pozarządowe. Trzecim naborem będzie nabór na przedsięwzięcie z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, katalog wnioskodawców jest bardzo szeroki, LGD zależy na tym by wszystkie lub przynajmniej prawie wszystkie wnioski złożyły jednostki z poza sektora finansów publicznych.
– Chciałabym, aby wyraźnie wybrzmiała informacja dla przedsiębiorców – na jakie propozycje mogą oni liczyć w tej perspektywie finansowej?
– Tak jak już powiedziałem, w najbliższym czasie przedsiębiorcy mogą spodziewać się naboru wniosków na premie – to dla tych którzy planują podjęcie działalności gospodarczej. Premia wynosi 50.000 zł., okres przez, który trzeba taką działalność prowadzić to przynajmniej 2 lata, dla zainteresowanych osób, LGD zorganizuje warsztaty z zakresu wypełniania wniosku i przygotowania biznesplanu. Będzie też konkurs na rozwój działalności gospodarczej.

Wszystkie bieżące informacje zarówno o zakresie jak i terminach naborów można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.lgdrw.pl

Logotypy_LGD

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.