Wiosenne remonty drogowe

Z Radosławem Wasilewskim, wiceburmistrzem Wołomina
rozmawiamy o modernizacji dróg gminnych.

– Wiosna to czas nie tylko porządków w domach i ogródkach, to również czas początku prac drogowych. Gdzie i do kogo należy zgłaszać konieczność naprawy ulicy?

– Sprawami związanymi z poprawą przejezdności zajmuje się Wydział Eksploatacji Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Wołominie. Przyjmuje on wnioski od mieszkańców w sprawie ulic, które wymagają naprawy. Wnioski można składać indywidualnie – pisemnie lub telefonicznie (022 763 31 47). Można także zgłosić się do swojego sołtysa lub przewodniczącego rady osiedlowej. Najwięcej wniosków przyjmujemy właśnie od nich. Drogi asfaltowe i gruntowe naprawiane są przez cały rok. Kwiecień i maj to czas remontów ulic asfaltowych, na których po zimie zazwyczaj powstaje najwięcej dziur. W chwili obecnej stosujemy asfalt bardzo dobrej jakości, trwały, więc nie ma przypadków, że jeden fragment ulicy łatany jest kilkakrotnie.

– Tam gdzie ten asfalt jest, można narzekać na ubytki asfaltu, ale większy problem stwarzają chyba drogi gruntowe…

– Faktycznie najwięcej problemów jest z drogami gruntowymi. Staramy się, aby każda ulica gruntowa była utwardzona lub co najmniej dwa razy do roku wyrównana. Są drogi, które położone są na terenach podmokłych, wodnistych i utrzymanie ich kosztuje bardzo dużo. Równanie ich nie ma sensu, bo to daje efekt tylko na kilka dni. Takie ulice zazwyczaj utwardzamy materiałem sypkim – żużlem, tłuczniem, drobnym gruzem. Utwardzanie materiałem sypkim jest kosztowne, więc oczywiste jest, że nie wszystkie ulice mogą być w ten sposób naprawione. Możliwości budżetu są ograniczone. Ciągłe równanie tej samej ulicy nie przynosi efektu, jest rozwiązaniem tymczasowym.

– W chwili obecnej na terenie Wołomina jest wiele rozkopanych ulic. Budowa kanalizacji w ramach Funduszu Spójności miała poprawić również stan naszych dróg i ulic. Co się dzieje w tej dziedzinie?

– Faktycznie inwestycje z Funduszu Spójności uniemożliwiają w chwili obecnej wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach, gdzie ma być robiona kanalizacja. Problem ulic zostanie rozwiązany po zakończeniu prac w ramach Funduszu Spójności. Wówczas przyjdzie czas na inwestycje drogowe i na wielu drogach gruntowych zostanie położona nakładka asfaltowa. Również część ulic asfaltowych otrzyma nowe nakładki. W chwili obecnej opracowywany jest plan poprawy stanu dróg w gminie na najbliższe lata. Jest to zadanie trudne z uwagi na liczbę ulic, gdzie będzie realizowany Funduszu Spójności i liczbę ulic, na których trzeba poprawić przejezdność.

Rozmawiała Teresa Urbanowska