Budujemy kanalizację

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyłce trwa. Do tej pory działania dotyczyły centralnej i północno – wschodniej części miasta. Cały czas prowadzone są prace kanalizacyjne w centrum miasta i w dzielnicy Piotrówek.

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeszcze w kwietniu ekipy budowlane skierują się w kierunku zachodnim miasta. Z przebiegiem robót nieodzownie związane są utrudnienia w ruchu drogowym. Nieprzejezdna dotąd ul. Jana Pawła II jest już włączona do ruchu. Skończyły się bowiem prace w rejonie zlewni P14. Ku końcowi zmierzają również prace w granicach obsługiwanych przez zlewnię P13, czyli w okolicach ulicy Wołomińskiej. Dlatego tu ruch drogowy wraca do normy. Trwają natomiast roboty kanalizacyjne w rejonach siedmiu zlewni w centrum i w Piotrówku (P12, P20, P21, P22, P23).

W związku z inwestycją pojawia się jeszcze inna uciążliwość, której z pewnością doświadczają mieszkańcy: zanieczyszczenie ulic piachem. Olbrzymia dynamika prac, przemieszczanie się ekip wykonawczych, prowadzenie wykopów w wielu miejscach jednocześnie oraz ruch na drogach sprawiają, że zanieczyszczenie ulic jest nieuchronne. Dotychczasowe jednak doświadczenia władz miasta świadczą o dużej cierpliwości ze strony mieszkańców i zrozumieniu dla pojawiających się problemów.

Jeszcze w kwietniu rozpoczną się działania w rejonie, który obejmuje zlewnia PS1 (ulice: Brzozowa, Norwida, Mała, Kraszewska, Leśmiana, Cedrowa, Zagórna, Dojazdowa), P50 (ulice: Krechowiecka, Natolińska, Brzozowa, Wiesławska, Jabłonkowska, Telimeny, Pana Tadeusza, Mała, Norwida) oraz P54 (ulice: Rasztowska, Kazimierza Wielkiego, Leszka, Radzymińska, Mieszka I, Kościelna, Rycerska, Kontuszowa, Złotopolska, Dworska, Zamkowa, Ziemiańska, Krechowiecka, Łokietka).

W dalszej kolejności ekipy budowlane rozpoczną działania w południowej części ul. Granicznej, czyli w dzielnicy Antolek, którą obsługiwać ma zlewnia P11. Tu na czas robót zamknięty zostanie ruch kołowy w ul. Długosza. Objazdy tego odcinka ul. Granicznej zostaną poprowadzone ulicami: Jana Pawła II i Orszagha.

A.S.