LGD Równiny Wołomińskiej

Dobiegają końca prace związane z utworzeniem Lokalnej Grupy Działania (LGD) Równiny Wołomińskiej. Chęć wejścia w skład takiej LGD zadeklarowało sześć gmin Powiatu Wołomińskiego: Wołomin, Tłuszcz, Poświętne, Klembów, Jadów i Strachówka.

Liczba ludności zamieszkującej obszar wiejski gminy Wołomin jest wystarczająca, aby utworzyć samodzielnie Lokalną Grupę działania, jednak nie byłoby to rozwiązanie najkorzystniejsze. – Zastanawialiśmy się jako samorząd nad utworzeniem takiej grupy, która mogłaby działać na rzecz mieszkańców obszaru wiejskiego naszej gminy.

W tym celu przeprowadzona została analiza i przygotowane opracowanie, z którego wynika, że większej LGD przyznawane są proporcjonalnie większe środki zewnętrzne – mówi Krzysztof Antczak, wiceburmistrz Wołomina. Większa LGD ma także większy potencjał administracyjny, która na obsługę administracyjno-biurową będzie mogła przeznaczyć 15% całości środków.

Co prawda z ilością mieszkańców rośnie liczba potencjalnych beneficjentów, których obsługiwać będzie LGD, ale w sytuacji, gdy z czasem wymagania wobec LGD będą rosnąć – istnieje możliwość specjalizowania się w większej grupie pracowników LGD. Większa LGD to także większa ilość partnerów i większe możliwości wsparcia ich strony.
Oczywiście w większej LGD być może trudniej będzie się porozumieć i zorganizować.

Po analizie i zebraniu opinii od innych samorządów, ustalono, że do LGD Równiny Wołomińskiej należeć będzie sześć gmin Powiatu Wołomińskiego: Wołomin, Tłuszcz, Poświętne, Klembów, Jadów i Strachówka. Dwie pozostałe gminy wiejskie naszego powiatu: Radzymin i Dąbrówka należą do LGD Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego.

Swoją siedzibę LGD Równiny Wołomińskiej znajdzie w Tłuszczu. Przy założeniu, że LGD utworzy sześć gmin powiatu wołomińskiego, liczba mieszkańców objętych rejonem działania wynosi 57 tysięcy.

Redakcja