Wołomin w Discovery Channel?

IMG_5792

Z architektonicznego krajobrazu Wołomina zniknie niebawem strasząca od wielu lat konstrukcja starej pływalni mieszczącej się przy ulicy Broniewskiego. W dniu 31 lipca Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, podpisała umowę z firmą  Adam Sikora „PIOTRO-STAL”  na demontaż obiektu i uprzątnięcie terenu.

Stara pływalnia w Wołominie mieszcząca się przy ulicy Broniewskiego z dniem 1 września 2000 (III kadencja samorządu – burmistrz Paweł Solis) roku została włączona do zasobów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Z zasobów tych wykreślona została, na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej w V kadencji samorządu w dniu 29 listopada 2009 roku (burmistrz Jerzy Mikulski). Decyzja była głośno komentowana przez część mieszkańców Wołomina, którzy chcieli, aby władze miasta nie pozbywały się obiektu. Decyzję o zamknięciu motywowano wówczas wysokimi kosztami utrzymania z ujemnym bilansem oraz budową nowego basenu na terenie OSiRu. Z powodu konfliktu do Wołomina kilka razy zawitała nawet TV.

2018-08-08_163903

Jak wynika z zestawienia struktury wydatków OSIR Huragan Wołomin w zależności od roku wpływy z pływalni były nawet kilkakrotnie niższe od kosztów utrzymania pływalni. Problemy nastręczało również utrzymanie czystości wody.
Tak więc na mocy uchwały Rady Miejskiej, której wówczas przewodniczył Andrzej Żelezik, pływalnia przy ulicy Broniewskiego przestała funkcjonować z dniem 1 lutego 2010 roku.
Od tej pory pomysły na zagospodarowanie zarówno istniejącego obiektu jak też terenu były różne. Utrudnieniem związanym z uporządkowaniem terenu starej pływalni były kwestie własnościowe. Jedna połowa terenu była bowiem własnością starostwa  zaś druga Gminy Wołomin. W poprzedniej kadencji czyniono przymiarki do wspólnej inwestycji Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego. Pomysł ten jednak spalił na panewce.
Obecna kadencja rozpoczynająca się zimą 2014 roku, niejako w spadku po poprzednikach, dostała problem terenu przy Broniewskiego. Obiekt był bardzo zdewastowany i stanowił zagrożenie był też miejscem spotkań nieformalnych grup młodzieży.
– Szkoda, że w latach wcześniejszych, gdy można coś było z tym obiektem zrobić zostawiono go samemu sobie. Można go było choćby wydzierżawić prywatnemu podmiotowi, który mógłby tam prowadzić rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. Z dostępnej dokumentacji wynika, że była taka możliwość. Nie wiem z jakiego powodu tego nie zrobiono. Obiekt pozostawiony na kilka lat sam sobie uległ dewastacji. Dodatkowo decyzję o jego zagospodarowaniu i możliwości pozyskania finansowania utrudniał stan prawny gruntów. Od początku kadencji wraz z burmistrz Elżbiet Radwan czyniłyśmy starania o uporządkowanie stanu prawnego. W efekcie tych starań 26 stycznia 2017 roku gmina dokonała zamiany nieruchomości w wyniku czego stała się właścicielem całego terenu co pozwala na dalsze działanie – mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.
A burmistrz Elżbieta Radwan dodaje: – Od początku kadencji szukamy rozwiązań i sposobu na zagospodarowanie terenu przy Broniewskiego. W ubiegłym roku udało się uporządkować sprawy własnościowe i teren jest już od jakiegoś czasu własnością Gminy Wołomin, co pozwala na zrobienie porządku i rozebranie wszystkich zdegradowanych budynków.
31 lipca burmistrz Radwan podpisała umowę z wykonawcą a ten przystąpił już do uporządkowania terenu, co jest konieczne do realizacji rozbiórki, która sama w sobie też do prostych nie należy, gdyż trzeba zabezpieczyć i zachować wszystkie media i  przyłącza techniczne co polega na przebudowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, przebudowie przyłącza teletechnicznego, cieplnego, gazowego wodno-kanalizacyjnego. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót odbyło się 2 sierpnia.
-Były i są różne pomysły na zagospodarowanie tego terenu zarówno z naszej strony jak i ze strony mieszkańców, którzy z nimi do mnie przychodzą. Jednym z nich jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt budynku użyteczności publicznej o funkcji między innymi kulturalnej z dużą salą widowiskowo-koncertową mieszcząca większą ilość osób w pełni dostępną dla osób niepełnosprawnych.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie w związku z tym, że rozbiórki dokonuje firma Adam Sikora „PIOTRO-STAL”  współpracująca z telewizją Discovery Channel prawdopodobnie w sierpniu przy okazji rozbiórki wołomińskiego basenu kręcony będzie kolejny odcinek złomowisko.pl.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.