Wołomin – konkurs na najładniejszą eko bombkę!

Wołomin - konkurs na najładniejszą eko bombkę!

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko bombkę!

Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Do Konkursu dopuszczone będą ozdoby wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną umożliwiającą zawieszenie ich na
choince. Prace powinny zostać wykonane z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych lub materiałów pochodzenia naturalnego. Waga i wielkość ozdoby muszą umożliwić jej zawieszenie na choince. Do wykonania ozdób nie mogą zostać wykorzystane odpady niebezpieczne np. baterie, świetlówki itp. Zgłoszone prace zostaną wywieszone na choinkach ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Ozdoby należy złożyć w pokoju 306 Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie (Wydział Gospodarowania Odpadami, III piętro). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 14 grudnia 2022 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń będą odrzucane. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 19 grudnia 2022 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie:

Konkurs na najładniejszą eko bombkę!

 

Więcej informacji z Wołomina

Ponad 3,9 miliona dla Wołomina

Ponad 3,9 miliona dla Wołomina

Gmina Wołomin zdobyła ponad 3,9 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na poprawę infrastruktury i gminnych miejsc rekreacji. Środki zostaną przeznaczone na realizację [...]
0 komentarzy
60 tys. euro na działania na rzecz klimatu i energii dla gminy Wołomin

60 tys. euro na działania na rzecz klimatu i energii dla gminy Wołomin

Pozyskanie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EU-CF) otwiera Wołominowi drogę do wsparcia eksperckiego i przygotowania projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gminy. Dzięki zdobytym [...]
0 komentarzy
W Wołominie kobiety mają głos

W Wołominie kobiety mają głos

29 marca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyło się spotkanie poświęcone powołaniu Rady Kobiet. Podczas wieczoru odbyła się debata dotycząca problemów kobiet [...]
0 komentarzy
Burmistrz Wołomina z wizytą u studentów

Burmistrz Wołomina z wizytą u studentów

Znaczenie Unii Europejskiej w wymiarze lokalnym – to temat pierwszego spotkania koła naukowego Uniwersytetu Warszawskiego „My Dla Europy”, w którym jako prelegent wzięła [...]
0 komentarzy
Gmina Wołomin rozpoczyna prace nad usprawnieniem ruchu w centrum

Gmina Wołomin rozpoczyna prace nad usprawnieniem ruchu w centrum

Harmonijny rozwój miast i gmin to również zrównoważona mobilność miejska, czyli tworzenie rozwiązań, które umożliwiają sprawne poruszanie się różnymi środkami transportu. Gmina Wołomin [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.