Wołomin Odnowa ? projekty lokalne realizowane przez mieszkańców w ramach GPR

Od 2017 r. w Wołominie obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji (GPR) obejmujący swoimi działaniami najsilniej zdegradowaną część miasta, czyli jego centrum. To właśnie tutaj od zeszłego roku realizujemy program Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych, którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu rewitalizacji poprzez wsparcie finansowe projektów przez nich realizowanych.

W ramach Wołomin Odnowa można pozyskać środki na 3 kategorie projektów: mikrogranty dla organizacji pozarządowych, mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach oraz ?Moje podwórko?.

W 2019 r. w kategorii ?Moje podwórko? dofinansowano rewitalizację:

  • Podwórza Jadwinówka przy ul. Wileńskiej 50 w Wołominie (koszt 6 000 zł),
  • Podwórka przy ul. Sienkiewicza 28 w Wołominie (koszt 8 000 zł),
  • komórek lokatorskich przy ul. Legionów 32 w Wołominie (koszt 2 500 zł).

Odnowa poprawiła wizerunek podwórek. Mieszkańcy mogą być dumni z efektów, ponieważ to ich wysiłek i ciężka praca są fundamentem tych pozytywnych zmian. Nowa wspólną przestrzeń cieszy a czynnie zaangażowani w projekt mieszkańcy czują się zobowiązani do dbałości o wspólne dobro. Powstała infrastruktura wpisuje się w potrzeby lokalnej społeczności i miejmy nadzieję, że długo będzie jej służyć.

W kategorii ?mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach? zrealizowano projekt ?Kolorowy Wołomin? polegający na ozdobieniu podwórek muralami. Przy ul. Sienkiewicza 28 namalowana została szarża ułanów podczas Powstania Listopadowego (inspirowana obrazem Kossaka ?Bitwa pod Rajgrodem?), na podwórku kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Broniewskiego ? nieistniejący już zakład Huty Szkła Wołomin, zaś na ścianie kamienicy przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Legionów ? kwitnący krzew magnolii. Tematykę powstałych realizacji wymyślili mieszkańcy we współpracy z wykonawcą (koszt całkowity 7 000 zł).

Jak widać niewielkim nakładem finansowym można zrealizować ambitne pomysły spełniające potrzeby mieszkańców. Liczymy na to, że w przyszłorocznej edycji Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych zrealizowane zostaną kolejne wspaniałe pomysły. Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pokój 210, tel. 22 763-30-17.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.