Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami | Wołomin

Od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości w których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. m.in. przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia będą musieli zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wołomin.

Jednocześnie zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin, Burmistrz Wołomina będzie posiadał kontrolę nad wypełnianiem obowiązku zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.