Wołomin stawia na partnerstwo publiczno-prywatne

Z inicjatywy burmistrz Elżbiety Radwan, 9 czerwca odbędzie się konferencja pod nazwą Inwestuj w Wołominie. W jej trakcie omawiane będą zasady współpracy pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zainteresowani będą mieli również okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących PPP.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne? To partnerska relacja sektora publicznego i prywatnego, której celem jest realizacja przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca opiera się na założeniu, w myśl którego każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż partner. Ci uzupełniają się w ten sposób, zajmując się w ramach wykonywanych zadań właśnie tą jego częścią, którą wykonują najlepiej.

Dzięki podziałowi obowiązków i odpowiedzialności osiąga się najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne, proporcjonalne do swego zaangażowania korzyści, minimalizując ryzyko. W obowiązującym prawodawstwie nie ma ograniczeń branżowych dotyczących formuły partnerstwa. Przedmiotem współpracy mogą być niemalże wszystkie zadania publiczne, szczególnie te z zakresu usług użyteczności publicznej.

Formuła PPP z powodzeniem stosowana jest zarówno w krajach europejskich jak i na całym świecie. Ten uznany instrument realizacji zadań publicznych wykorzystywany jest np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy choćby Hiszpanii. W oparciu o wspomniany mechanizm buduje się tam szkoły, szpitale, infrastrukturę drogową i kolejową, linie metra, a nawet infrastrukturę penitencjarną. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się także projekty związane z ochroną środowiska.

W organizowanym z inicjatywy burmistrz Radwan spotkaniu, uczestniczyć będą przedsiębiorcy, samorządowcy i urzędnicy. Goście, którzy przyjadą również z sąsiednich gmin, będą nie tylko dyskutować o samej koncepcji PPP, ale przede wszystkim zastanawiać się nad rozwiązaniami, które można będzie przenieść na rodzimy grunt. Program spotkania został ułożony tak, aby oprócz solidnej dawki wiedzy jaka zostanie przekazana wszystkim uczestnikom, mogli oni poznać również praktyczny wymiar idei partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym, a biznesem. Dlatego po części wykładowej eksperci poprowadzą dla uczestników specjalistyczne warsztaty.

? Chcemy dać wyraźny sygnał potencjalnym inwestorom, że w Wołominie przyjaźnie odnosimy się do każdej koncepcji, w wyniku której powstawać będą dobre inwestycje i finalnie miejsca pracy dla mieszkańców ? tłumaczy Elżbieta Radwan.

– Zamierzam wykorzystać to spotkanie do zaprezentowania naszych walorów w kontekście planowanych modernizacji kolejowych i drogowych, a także sporo powiedzieć o trwających przygotowaniach do stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym przypadku zaledwie osiem proc. gruntów dysponuje wspomnianym dokumentem. Z jednej strony przez lata nie potrafiono zrobić z tym porządku, ale

z drugiej, gdy w końcu je uchwalimy, to jednocześnie wykonamy duży skok do przodu ? deklaruje burmistrz.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca w sali konferencyjnej wołomińskiego magistratu. Jego początek zaplanowano na godz. 10.00.

Jedno przemyślenie nt. „Wołomin stawia na partnerstwo publiczno-prywatne

  1. Hey! Mr Imam. You don’t know why everyone calls you up when a MUSLIM is pikced up for being a TERRORIST? Clue: All terrorists are Muslims.The religion of hate.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.