Wołomiński Budżet Obywatelski po raz trzeci

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Wołominie burmistrz Elżbieta Radwan odpowiadając na zapytanie radnego Dominika Kozaczki o Wołomiński Budżet Obywatelski na 2017 rok zapowiedziała spotkanie w krótkim czasie po feriach. Spotkanie odbyło się kilka dni temu.

? Spotkanie w sprawie nowych zasad dotyczący Budżetu Obywatelskiego odbędzie się zaraz po feriach. Mieszkańcy chcą mieć możliwość realizacji również projektów miękkich takich choćby jak koncerty. Chcieliby sami zaprosić wybrane przez siebie gwiazdy. Chcemy na ten temat porozmawiać. W ubiegłym roku w wybór projektów do realizacji w II edycji zaangażowało się około 9000 osób ? mówiła podczas lutowego posiedzenia Rady Miejskiej w Wołominie Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.
Zapowiedziane wówczas spotkanie odbyło się faktycznie kilka dni temu. ? Podział na projekty miękkie i twarde, kategoryzacja na szkoły i pozostałe zadania to tylko niektóre propozycje mieszkańców gminy Wołomin do przygotowywanego regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Burmistrz Elżbieta Radwan postanowiła, że przygotowywanie nowego budżetu odbędzie się w ścisłej współpracy z mieszkańcami ? informuje wydział Komunikacji Społecznej wołomińskiego urzędu.
Wspomniane spotkanie z mieszkańcami, dotyczące nowego Budżetu Obywatelskiego,  odbyło się 29 lutego w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Przez około dwie godziny ponad dwadzieścia osób, które przybyły  rozmawiało o propozycjach do przyszłego regulaminu. Wśród uczestników spotkania, mieszkańców Wołomina byli przedstawiciele Rady Miejskiej, cieszy, że także tej młodzieżowej, rad osiedlowych i sołeckich, szkół, przedszkoli i szkolnych rad rodziców. Władze Gminy reprezentowane były przez Elżbietę Radwan, wołomińską burmistrz i  skarbnika ?  Martę Maliszewską.
Wołomiński Budżet Obywatelski na rok 2017 procedowany jest przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Uczestnicy spotkania zgłosili szereg propozycji i innowacji do nowego regulaminu. Najdłużej  dyskutowaną kwestią okazał się wniosek o ograniczenie puli pieniędzy w budżecie z przeznaczeniem na projekty realizowane na terenach szkół. Część osób biorących udział w dyskusji uznaje, że ?projekty szkolne? są faworyzowane względem pozostałych.
Uczestnicy spotkania wnioskowali o wprowadzenie do regulaminu możliwości składania projektów i udziału w głosowaniu  osób zamieszkałych na terenie gminy od 16 roku życia, opowiedzieli się za podziałem kwot w budżecie na projekty miękkie (nieinwestycyjne, czyli szkolenia, wydarzenia edukacyjne i kulturalne) oraz projekty twarde (inwestycyjne), głosowanie na jeden projekt, wykluczenie ze składania wniosków radnych i urzędników.
W spotkaniu uczestniczył m.inn. radny miejski Dominik Kozaczka, który dopytywał podczas sesji o tok postępowania w sprawie przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego w Wołominie.
Dla osób, które nie mogły przybyć na spotkanie, WKS przygotował krótką ankietę, znajduje się ona na stronie www.wolomin.org w zakładce aktualności.

Oprac. Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.