Wolontariusz to bohater…

wytrykowska

Wolontariusz to bohater… Takie zdanie usłyszałam w radio, podczas apelu do młodych ludzi, aby zgłaszali się do pomocy w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. I jeżeli to prawda, to ja mam szczęście pracować prawie z setką bohaterów, bo tylu wolontariuszy pracuje na co dzień w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie.

Wprawdzie nie bierzemy udziału w wyżej wspomnianej akcji, ale od wielu lat ( w przyszłym roku obchodzimy osiemnastkę!), niezmiennie i bez większego rozgłosu, jesteśmy tam, gdzie jest potrzebna pomoc, wsparcie, współczucie i odrobina radości. I nigdy nie myślimy o sobie w kategorii „bohater” – pomagamy „Na Przekór” obiegowej opinii społeczeństwa o młodzieży.

image1 (2)
Wolontariusze szkolnego wolontariatu „Na Przekór” świadczą swoją pracę przez cały rok szkolny a nie tylko akcyjnie

Nasi wolontariusze stanowią 25% procent szkolnej społeczności – to bardzo dużo, zważywszy, że są w tym wieku, kiedy młodzież interesuje się zgoła czym innym, niż czytanie książek staruszkom, spacery z niepełnosprawnymi, czy opiekowanie się małymi dziećmi. A jednak kilkadziesiąt młodych osób pracuje społecznie, poświęcając swój wolny czas potrzebującym. I nie mówię tu o jednorazowym zaangażowaniu, ale o systematycznej, stałej pracy, często przez wiele lat.
Korzyść z pracy w wolontariacie jest obustronna – uczniowie stają się bardziej otwarci, towarzyscy i łatwiej nawiązują kontakty. Udział w wielu akcjach wolontariackich, kontakt z różnymi instytucjami, organizacjami i ich podopiecznymi, daje konkretną wiedzę o problemach społecznych oraz sposobach ich rozwiązywania. W konsekwencji młodzież uczy się empatii.
Pracując przy tworzeniu i planowaniu akcji, młodzi ludzie uczą się także jak od początku do końca organizować konkretne wydarzenia (np. zbiórkę charytatywną, piknik sąsiedzki, warsztaty muzyczne dla seniorów lub dla przedszkolaków). Wolontariusze poprzez działania w Młodzieżowym Klubie Wolontariatu mogą zdobywać swoje pierwsze zawodowe doświadczenia, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w pracy zarobkowej czy też w działalności społecznej.
W MKW działają uczniowie z różnych klas. Mają szanse na to, by lepiej się poznać, wymieniać doświadczeniami i przeżyciami. Wolontariusze angażujący się w konkretne akcje często     współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami. To pozwala im poznawać swoją lokalną społeczność oraz reagować na pojawiające się w niej potrzeby.
Ale najważniejsze jest to, że nasz wolontariat nie jest zamkniętą instytucją – do pracy akcyjnej, realizacji różnorodnych zadań angażujemy chętnych uczniów, którzy chcą się sprawdzić, poprawić zachowanie, pomóc bezinteresownie. Można się pokusić o stwierdzenie, że w którymś momencie pobytu w naszej szkole, co trzeci uczeń w jakiś sposób „dotknie” wolontariatu. I taka jest prawda o bohaterach ZS3 w Wołominie.

Maria Wytrykowska – pedagog szkolny,
opiekun szkolnego wolontariatu
„Na Przekór” działającego
przy wołomińskiej „trójce”.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.