Wolontariusze z Mazowsza nagrodzeni!

Wolontariusze z Mazowsza nagrodzeni!

W tegorocznej edycji „Mazowieckich Barw Wolontariatu” spośród 63 zgłoszonych kandydatów wyłoniono 7 laureatów i wyróżniono 7 osób. Podczas gali, która odbyła się w warszawskim Basenie Artystycznym, marszałek Adam Struzik wręczył nagrody zwycięzcom konkursu.

Jury wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach: wolontariat młodzieży, dorosłych, seniorów oraz po raz drugi w historii konkursu w kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie. Kategorie podzielone były na wolontariat indywidualny i grupowy. Wręczono także „Nagrodę mieszkańców Mazowsza”.

Wybierając laureatów Kapituła konkursu rozpatrywała ich kandydatury między innymi pod kątem długofalowego zaangażowania, innowacyjności, skuteczności i częstotliwości podejmowanych inicjatyw, a także trafności udzielonej pomocy. Zwycięzcom wręczono nagrody finansowe w wysokości 2 tys. złotych. Natomiast osoby wyróżnione otrzymały bilety i vouchery ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Wolontariat młodzieży

W kategorii indywidualnej laureatką została Natalia Boguszewska z LO w Zespole Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego. Uczennica w ostatnich 3 latach wzięła udział w ponad 30 różnych przedsięwzięciach wolontaryjnych, inspirując kolegów i koleżanki do włączenia się w niesienie pomocy. W kategorii  grupowej zwyciężyło Szkolne Koło Wolontariatu Społecznego LO STO w Raciążu, którego młodzież angażowała się zarówno w działania na rzecz środowiska lokalnego, jak i powiatu, województwa aż po akcje ogólnopolskie. Wyróżniono także Młodzieżowe Koło Wolontariatu w Zespole Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce oraz Szkolny Klub Wolontariusza działający w SP nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku.

Wolontariat dorosłych aktywnych społecznie

Nagrodę indywidualną zdobył Bartosz Gnojewski, który pomagać zaczął kilka lat temu, a wartość jego akcji charytatywnych dla osób chorych to dziś ponad  400 tys. złotych. W kategorii indywidualnej wyróżniono także Marzenę Wilgę, sołtyskę wsi Dynak angażującą się w liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W kategorii grupowej laureatem zostało Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, którego pielęgniarki wolontariusze oraz lekarz w ostatnim roku objęli domową opieką medyczną i niemedyczną 100 chorych w terminalnej fazie choroby onkologicznej. Wyróżnienie przyznano Lokalnemu Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Psijazna Dłoń, od ponad 4 lat pomagającemu psom i kotom na terenie miasta Raciąż.

Wolontariat seniorów

Laureatką indywidualną została Marzena Dobraczyńska, działająca w Stowarzyszeniu Enjoy Leoncin. Największym osiągnięciem społeczniczki jest integracja seniorów i szereg działań w obszarze zdrowia, kultury i edukacji. W kategorii wolontariatu grupowego nagroda trafiła do Wolontariatu Międzypokoleniowego i Dziennego Domu „Senior +” z Woli Karczewskiej, którzy aktywują grupy seniorów w wielu akcjach promujących aktywność fizyczną, wspólne tworzenie oraz uczących tolerancji i akceptacji dysfunkcji. Wyróżnienie w obszarze pomagania grupowego zdobyła Akademia Aktywności zajmująca się szukaniem i aktywowaniem osób chcących pomagać innym na terenie Radomia i okolic.

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie to kategoria specjalna, w ramach której nagrody przyznano po raz drugi. W tym roku laureatem indywidualnym została Fundacja AVE, angażująca się w organizację pomocy głównie ukraińskim dzieciom, młodzieży na terenie Ukrainy, jak i tym którzy przed wojną schronili się w Polsce. Do tej pory Fundacja wsparła ponad 4000 Ukraińców, a w pomoc włączyło się blisko 200 wolontariuszy. Wyróżnienia trafiły do dwóch organizacji – Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufca Radom-Miasto i Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. Kapituła konkursu doceniła czynny udział harcerzy w niesieniu pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Woluntariusze radomskiego hufca ZHP koordynowali a później samodzielnie prowadzili funkcjonowanie Punktu Pomocy Ukrainie, zajmując się między innymi organizacją transportów czy zbiórka darów. Druga z organizacji została wyróżniona w związku ze starannym i przemyślanym planowaniem form pomocy i niesłabnącym zapałem jej członków w pomaganiu Ukraińcom. Co ma szczególne znaczenie wobec stopniowego spadku entuzjazmu części polskiego społeczeństwa w chęci niesienia pomocy Ukraińcom.

Więcej informacji z Mazowsza

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, [...]
0 komentarzy

Mazowsze nagrodzi amatorów fotografii

Kochasz fotografować, znasz piękne zakątki Mazowsza i chcesz, by dowiedzieli się o nich inni? Ten konkurs jest dla ciebie! Ruszył nabór wniosków w [...]
0 komentarzy
Koleją nad morze już od najbliższej soboty!

Koleją nad morze

Od soboty 22 czerwca ruszyło wakacyjne połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Ustką. Popularne pociągi Słoneczny i Słoneczny-BIS w komfortowych warunkach zawiozą [...]
0 komentarzy
Kompostuj bioodpady!

Kompostuj bioodpady!

W krajach UE kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce dopiero zaczyna się popularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin w trosce o środowisko zachęca mieszkańców do ograniczenia [...]
0 komentarzy
Nowy rząd - stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci i NGO, komentując próbę wycofania się rządu z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.