Wspólnie można więcej

Lipinki i Zagościniec ? dwa sołectwa pomiędzy którymi granica terytorialna w zasadzie się już zatarła. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej widoczna jest również współpraca pomiędzy sołtysami ale też radnymi z tych miejscowości. O współpracy i wspólnym działaniu z Edytą Babicką, radną z Lipinek oraz z Markiem Górskim, radnym z Zagościńca, rozmawia Teresa Urbanowska.? Podkreślacie Państwo, wagę współpracy jaka w ostatnim czasie jest zauważalna pomiędzy obiema miejscowościami. W czym się ta współpraca przejawia i dlaczego jest to dla Was takie ważne?
Edyta Babicka (E.B.): ? To, że jest współpraca i wspieranie się wzajemnie można zauważyć choćby po głosowaniu na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obie miejscowości wywalczyły dzięki współpracy po dwie inwestycje. W Lipinkach będzie to siłownia przy ulicy Klonowej oraz remont ulicy Parkowej. W Zagościńcu siłownia na terenie szkolnym, a także doposażenie OSP w sprzęt gaśniczy. Na te wszystkie inwestycje wspólnie zagłosowali nasi mieszkańcy. W tym miejscu trzeba podziękować inicjatorom, a nawet pewnego rodzaju specjalistom od budżetu obywatelskiego: Panu Dariuszowi Klimkiewiczowi, Maciejowi Myrcha, Grzegorzowi Bazylewiczowi oraz mieszkańcom Lipinek, którzy zaangażowali się  w tą akcję .
Marek Górski (M.G.): ? Więcej nas łączy niż dzieli. Mamy wspólny obwód szkolny, wspólną parafię i współpraca obu sołectw jest rzeczą naturalną. Postanowiliśmy ubiegać się o mandat radnych z tej samej listy i udało się na tyle, że oboje z Panią Edytą zostaliśmy radnymi, a popierana przez nas kandydatka na burmistrza ? Elżbieta Radwan również otrzymała największe poparcie. Dla mieszkających ?z tej strony torów? w ostatnich latach nastąpiło wiele zmian – powstała nowa szkoła, dwa ośrodki zdrowia, apteka, a także nowy kościół….
? Z okresu kampanii wyborczej pamiętam, że często podkreślany był problem braku odwodnienia, zwracaliście uwagę jak ważna dla Was jest kanalizacja itp…
E.B.: ? Tu zaczynają pojawiać się coraz lepsze informacje dla mieszkańców. Na Lipinkach już niedługo  budowana będzie kanalizacja w ulicy Słonecznej (główna ulica miejscowości). To pierwsza inwestycja, która pozwoli na dalsza rozbudowę sieci. Wykonane zostało oświetlenie ulicy Groszkowej. Po kilku latach udało się  zrealizować nakładkę na ulicy Kwiatowej wraz z drenażem.
M.G.: ? Jako radni aktywnie uczestniczymy przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy stacji PKP. Szkoda, że w tym zespole jesteśmy jedynymi radnymi z terenów wiejskich, którzy się angażują. Jest to o tyle ważne, że zapadają decyzję o tworzeniu miejsc parkingowych, przystanku autobusowego, o kształcie mającej się rozpocząć w najbliższej przyszłości budowy przejść dla pieszych na wysokości ulicy Szkolnej w Duczkach i Wiśniowej w Lipinkach.
? Ale rady sołeckie mają również własne budżety na realizację swoich potrzeb. Czy radni mają wpływ na ich przeznaczenie?
M.G.: ? W sumie oba sołectwa mają do dyspozycji ok. 50 000 zł rocznie. To budżet o wydatkowaniu którego decydują samodzielnie Rady Sołeckie. To one nakreślają kierunki i wskazują potrzeby inwestycyjne naszego terenu. To na inwestycje w ten sposób wskazane przeznaczane są fundusze sołeckie Lipinek i Zagościńca.
E.B.: ? Pieniądze te wydawane są na projekty, na budowy wiat przystankowych, a także na potrzeby aktywizacji społecznej oraz na pomoc szkole.
M.G.: ? Warto zwrócić uwagę, że Lipinki i Zagościniec zamieszkuje łącznie większa ilość mieszkańców niż przykładowo całą Gminę Strachówka. Tam jest wójt, jest rada gminy a nasze miejscowości mają jedynie dwoje radnych i 50 000 zł budżetu z Rad Sołeckich. Dlatego też tak ważny jest dla nas Budżet Obywatelski, który ? dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców zakwalifikował się do realizacji. W sumie wszystkie cztery pozycje to kwota 320 000 zł. To dla nas bardzo ważne a inwestycje będą realizowane w przyszłym roku. Oczywiście do tegorocznego prowizorium budżetowego również zgłosiliśmy potrzeby naszych miejscowości. W planach na przyszły rok jest przygotowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oświetlenia w Zagościńcu w ulicach: Suchej, Matysiaków i 100-lecia – odcinek do Helenowa ? w cyklu wieloletnim.
? Trochę Państwo uciekliście od odpowiedzi. Wróćmy więc może do tego odwodnienia. Dlaczego to jest tak ważny temat dla Zagościńca?
M.G.: ? Z uwagi na ukształtowanie terenu woda spływa z Lipinek do Zagościńca. Aby ona mogła bezproblemowo odpływać konieczna jest współpraca na terenie obu miejscowości w zakresie czyszczenia rowów, udrażniania przepustów. To powoduje poprawę sytuacji ale nie rozwiązuje problemu. Trzeba sukcesywnie odbudowywać system odwodnienia, budować drenaż i myśleć o nowych zbiornikach retencyjnych, których wiele zasypano (tzw. sadzawki itp).
? Dlaczego właśnie w Zagościńcu jest to tak duży problem?
M.G.: ? Miejsc w Zagościńcu, które są położone na terenach podmokłych jest kilka, a poziom wód gruntowych jest u nas wyjątkowo wysoki. Dlatego wspólnie z Panią Burmistrz Elżbietą Radwan tworzymy koncepcję odwodnienia Zagościńca. Pewne działania zostały już wdrożone. Pozostałe są w trakcie opracowania i niebawem również wejdą do realizacji. Trzeba jednak pamiętać, że Zagościniec to duża miejscowość i nie da się wszystkiego zrobić od razu. Przygotowujemy się do realizacji odwodnienia w ulicy Kolejowej i przyległych do niej. Na ten etap dokumentacja została już przygotowana.
? Czy któraś z inwestycji ? oprócz problemu z odwodnieniem jest trudniejsza od pozostałych, a jest priorytetowa, wyjątkowo ważna?
E.B.: ? Z pewnością taką inwestycją jest ulica 100-lecia. Wymaga ona wybudowania kanalizacji deszczowej, nowej nakładki, poprawy stanu istniejących chodników i wybudowania chodnika do Helenowa. Głównym problemem jest jednak to, że jest to droga powiatowa i gmina może tu być jedynie partnerem współpracującym, a główny impuls i działanie jest po stronie starostwa. Gmina zabiega o wprowadzenie tej inwestycji do budżetu powiatu. Mamy informację, że dokumentacja jest w przygotowaniu ale decyzja jest w rękach władz powiatowych.
M.G.: ? W ostatnim czasie udało się połączyć  wodociągiem Zagościniec z Helenowem, położona została nakładka w ulicy Wrzosowej, uzupełnione zostało oświetlenie w całej miejscowości. Trwa uzupełnianie brakujących odcinków kanalizacji i wodociągu.
E.B.: ? Na zakończenie może jeszcze jedna wspólna inwestycja ważna dla Lipinek i Zagościńca jaką jest chodnik w ulicy Granicznej ? to jedna z inwestycji zrealizowanych i to dzięki współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.