W sprawie TIR-ów Marki nie odpuszczają

W dniu 13 listopada odbyło się w Markach posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z udziałem starosty, władz miasta z burmistrzem Jackiem Orychem na czele, przedstawicieli policji, straży pożarnej i służb medycznych. Głównym tematem były utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Piłsudskiego. 16 listopada doszło do kolejnego spotkania ? tym razem w GDDKiA… O problemie drogowym w Markach rozmawiamy z burmistrzem Jackiem Orychem.? Czy podczas spotkania sztabu kryzysowego ustalono konkrety?
? Na posiedzeniu sztabu kryzysowego przeanalizowano paraliż komunikacyjny w Markach i jego konsekwencje, nie tylko dla Marek, ale dla całego powiatu. Zarówno policja, straż pożarna jak i służby medyczne potwierdziły, że korki utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają im właściwe wykonywanie pracy i generują niebezpieczne sytuacje. Podczas posiedzenia ustalono, że priorytetem powinno być przesunięcie strefy ograniczenia ruchu dla pojazdów powyżej 16 ton do skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w Markach z drogą wojewódzką nr 631, wydłużenie porannego zakazu ruchu dla pojazdów o masie powyżej 16 ton od godz. 6:00 do 10:00 i zorganizowanie w Markach punktu kontroli Głównej Inspekcji Transportu Drogowego.
? Czy są to satysfakcjonujące dla Marek ustalenia?
? Wprowadzenie w życie tych postulatów pozwoli w dużym stopniu zniwelować uciążliwość, ale nie zlikwiduje problemu kompletnie. Musimy pamiętać, że natężenie ruchu samochodów osobowych jest tak duże, że problemu korków nie uda się wyeliminować całkowicie. Stuprocentowym rozwiązaniem będzie oddanie obwodnicy Marek, na szczęście zima jest łagodna i roboty idą zgodnie z planem. Obwodnica zgodnie z planem powinna być oddana do końca 2017 roku.
? Czy gmina może wykonać jeszcze jakieś działania, które doprowadzą do zmiany tej ? trudnej dla Marek ? sytuacji?
? Na chwilę obecną wykorzystaliśmy wszystkie dostępne środki, aby powstrzymać ruch ciężarowy w godzinach szczytu, ale nie oznacza to, że nie będziemy prowadzić dalszych działań. Obecnie najważniejsze jest rozszerzenie strefy zakazu poruszania się pojazdów ciężkich w Markach i zwiększenie liczby godzin, w których pojazdy te nie będą mogły jeździć Al. Józefa Marszałka Piłsudskiego. Kontrole policji i Inspekcji Transportu Drogowego już ograniczają ruch TIR-ów. Zamierzamy także zwrócić się z problemem do nowego ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, to właśnie jemu podlegają kwestie transportu, jak również do nowego wojewody mazowieckiego, którego pewnie poznamy niebawem.
? Jakie propozycje w związku z taką sytuacją mają mareccy radni?
? 10 listopada odbyła się w Markach sesja poświęcona paraliżowi komunikacyjnemu Marek, na której Rada Miasta podjęła uchwałę wyrażającą Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w Markach, które zostanie przekazane odpowiednim służbom i instytucjom. Radni poparli działania prowadzone przeze mnie na rzecz ograniczenia ruchu ciężkiego w Markach, za co jestem im wdzięczny. W tej sprawie musimy mówić jednym głosem.
? Odbyło się też spotkanie z GDDKiA, co na nim ustalono?
? W spotkaniu, które odbyło się 16 listopada br. udział wzięli: przedstawiciele władz miasta Marki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Ustalono, że zostanie uzupełnione oznakowanie drogowe informujące o czasowym zakazie poruszania się samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton na trasie S8, dodatkowo wyregulowany zostanie cykl świateł na Al. Piłsudskiego.
Na węźle ?Marki? zamontowana zostanie kamera do monitorowania przestrzegania zakazu ruchu przez samochody ciężarowe oraz zainstalowane zostaną tablice ?miasto monitorowane?. We wtorek (17. list.) i czwartek (19 list.) prowadzono pomiary natężenia ruchu na Al. Piłsudskiego. Dane zebrane podczas pomiaru zostaną przeanalizowane i podsumowane. Analiza posłuży do podjęcia decyzji o ewentualnym rozszerzeniu zakazu na Al. Piłsudskiego i wydłużenie godzin obowiązywania zakazu.
Podczas spotkania funkcjonariusze Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego zapewnili o prowadzeniu kontroli w wyznaczonych punktach. Taki punkt już został zorganizowany przy wjeździe z Al. Piłsudskiego na drogę S8 w stronę Warszawy.

Pytała Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.