Wszystkie sygnały w jednym miejscu

Centrum Zarządzania KryzysowegoW środę 26 marca oddano do użytku nową siedzibę Pogotowia Ratunkowego, która od tej pory mieści się w obiektach Państwowej Straży Pożarnej
przy ulicy Sasina w Wołominie. O tym, w jakich warunkach pracownicy zespołów karetek pogotowia oczekują na wezwanie, głośno nie mówiono nigdy. Wiadomo jednak, że warunki, w jakich przez ostatnie lata pracowali pracownicy tych zespołów (Pogotowia Ratunkowego) trudno było uznać za ekskluzywne. Od wczoraj (środa 26 marca) uległy one radykalnej poprawie.

– Zmieniły nam się na lepsze warunki lokalowe. Są nowe meble, łazienki, wyposażenie – opowiada jedna z pracownic. Obecnie zespoły ratunkowe zostały zlokalizowane w sąsiedztwie Powiatowej Straży Pożarnej i Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Sasina w Wołominie. – W jednym miejscu są wszystkie służby ratownicze co ma wiele zalet. Łatwiej jest zarządzać tymi służbami w sytuacji kryzysowej – uważa Ryszard Olszanowski, dyrektor szpitala powiatowego w Wołominie.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego, w sąsiedztwie którego obecnie znalazło swoją siedzibę Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje telefon 112 jak też telefony do innych służb ratowniczych .
Okres przygotowania pomieszczeń dla zespołów ratowniczych trwał wiele miesięcy.

– Nie mieliśmy pewności czy Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze z naszym szpitalem kontrakt na prowadzenie Pogotowia Ratunkowego. Konkurencja była bardzo duża – mówi Maciej Urmanowski, starosta powiatu wołomińskiego. – W końcu zapadła korzystna dla nas decyzja.

Dziś, jak mnie zapewnił dyrektor Olszanowski, kontrakt jest zawarty do końca 2010 roku – opowiada nasz rozmówca. Przygotowania do przeniesienia miejsca oczekiwania karetek pogotowia z ulicy Legionów w Wołominie na Sasina trwały przez cały ubiegły rok – Prace, jakie tu wykonano w związku z adaptacją i remontem pomieszczeń, to koszt pomiędzy 250 000 – 300 000 zł – mówi starosta.
W uroczystości oddania do użytku wyremontowanego obiektu, oprócz starosty i szefostwa współpracujących ze sobą służb (Roman Gołębnik

– Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Ryszard Olszanowski – dyrektor szpitala powiatowego, komisarz Paweł Wosiński z KPP Wołomin), uczestniczył Maciej Urmanowski, starosta wołomiński i zastępca Piotr Uściński, burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski oraz radni powiatowi. Nie zabrakło też najbardziej zainteresowanych – czyli pracowników Pogotowia Ratunkowego, którzy nie kryli zadowolenia z powodu poprawy warunków pracy.

Teresa Urbanowska