Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Klembów na kadencję 2022-2023

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Klembów na kadencję 2022-2023

Wójt Gminy Klembów – Zarządzeniem Nr 0050.8.2022, z dnia 19 stycznia 2022 r. – ogłasza Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Klembów na kadencję 2022-2023.

Wybory to element ważnego demokratycznego procesu, który składa się z kilku elementów:

  1. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Klembów;
  2. Zebranie podpisów minimum 10 osób, które udzielają kandydatowi swojego poparcia (osoby te muszą spełniać określone warunki: muszą to być osoby, które w dniu udzielenia poparcia nie ukończyły 21 lat oraz zamieszkują na terenie gminy Klembów);
  3. Przekazanie podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz list poparcia do Urzędu Gminy w Klembowie;
  4. Analiza kandydatur przez Komisję składającą się z wójta, przewodniczącego rady gminy i przewodniczącego komisji rady właściwej ds. oświaty oraz wybór Radnych przez ww. Komisję.

Zgodnie z zarządzeniem wybory zarządza się w terminie od 25 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r. W tym terminie przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów wraz z listami poparcia. Po tym terminie nastąpi analiza kandydatur przez komisję oraz ogłoszenie wyników.

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów oraz zasad jej wyboru zawarte są w Statucie uchwalonym przez Radę Gminy Klembów.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Klembów - na pierwszym miejscu w rankingu "Gminy Dobre Do Życia"!

Klembów – na pierwszym miejscu w rankingu „Gminy Dobre Do Życia”!

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking [...]
0 komentarzy
Klembów - "Szlachetna Paczka" z Biblioteką i GOK-iem

Klembów – „Szlachetna Paczka” z Biblioteką i GOK-iem

W tym roku po raz kolejny na terenie gminy będzie organizowana zbiórka w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa [...]
0 komentarzy
Klembów - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Klembów – dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Klembów na podstawie Zarządzenia Nr 0050.145.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. ogłasza nabór wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej [...]
0 komentarzy
Klembów - Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

Kolejna nagroda dla klembowskiej biblioteki

W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród beneficjentom w trzech ogólnopolskich konkursach ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nagrodzonych w konkursie [...]
0 komentarzy
Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu - Gminy Dobre Do Życia

Gmina Klembów na pierwszym miejscu w rankingu – Gminy Dobre Do Życia

Serwis Samorządowy PAP już po raz trzeci ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking [...]
0 komentarzy
Klembów - OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Klembów – OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – 2024 proszone są o pilny kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie [...]
0 komentarzy
Klembów - diagnoza problemów społecznych

Klembów – diagnoza problemów społecznych

Na terenie gminy Klembów przeprowadzane są badania społeczne w celu opracowania „Diagnozy problemów społecznych w gminie Klembów”. UG Klembów prosi o uzupełnienie anonimowych [...]
0 komentarzy
Klembów - PSZOK otwarty w dniu 4 listopada 2023 r.

Klembów – PSZOK otwarty w dniu 4 listopada 2023 r.

Dodatkowe otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  04.11.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00,  Klembów, ul. Miła 15 Przypominamy o zabraniu dowodu uiszczenia opłaty [...]
0 komentarzy

Nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne

25 października 2023 r., w Urzędzie Gminy w Klembowie, odbyło się wręczenie nagród finansowych dla laureatów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 mogli pochwalić [...]
0 komentarzy
Klembów - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Klembów – Złote Gody – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

20 października 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie obchodzono Złote Gody. Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak, Z-ca Kierownika USC Cecylia Pakoca [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.