Wybory uzupełniające ławników | Miasto Marki

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta Marki z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie 2 ławników.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Marki po upływie tego terminu a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Druki dostępne pod adresem (BIP) lub w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Marki pok. 35.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: BIP
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Miasta Marki

Biuro Rady Miasta
pokój nr 35

Al. Piłsudskiego 95

05-270 Marki
tel. 22 418-81-08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.