Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości gruntowej

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Okres dzierżawy

Wysokość i termin wnoszenia opłat

1.

WA1W/00085441/4,

KW 15647

część działki nr 2 i 3

 w obrębie 5-10-04

354 m. kw.

Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się w sąsiedztwie zbiorników wodnych

US 1 ? przeznaczenie terenu usługi sportu i rekreacji wodnej ? Uchwałą Rady Miasta  Nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniona Uchwałą  Rady Miasta Nr XIX/154/08 z dnia 31 marca 2008 r.

Do 3 lat

Zgodnie z zarządzeniem Nr 185/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 07 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 137/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 września 2015 r.  tj. stawka minimalna 0,74 zł za 1 m. kw. rocznie netto.

Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia

2. KW 15647

część działki nr 3,

w obrębie 5-10-04

354 m. kw.

3. WA1W/00085441/4

część działki nr 2,

w obrębie 5-10-04

354 m. kw.

Niniejszy wykaz nie jest ogłoszeniem w sprawie dzierżawy/najmu nieruchomości gminnej -działki rekreacyjnej, a jedynie wymogiem ustawowym publikacji wykazu. Po ustawowym okresie 21 dni od publikacji niniejszego wykazu opublikowane zostanie ogłoszenie w sprawie dzierżawy/najmu nieruchomości gminnej – działki rekreacyjnej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 185/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wyboru dzierżawcy/najemcy nieruchomości gminnych – działek rekreacyjnych w okolicy Glinianek na okres do lat 3.

W przypadku pytań można kontaktować się  telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka pod numerem telefonu: 22 761 39 25 lub 22 761 39 23.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

PWiK w Zielonce poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego. Czas na składanie aplikacji upływa  23 grudnia br. Dokumenty aplikacyjne należy [...]
0 komentarzy
Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

W najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury i Sportu będzie bardzo kreatywnie w klimacie zbliżających się świąt. Ośrodek Kultury i Sportu  w Zielonce przygotował  [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o mały grant

Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w 2023 roku. Ogłoszenia o konkursach umieszczone są w Biuletynie Informacji [...]
0 komentarzy

Zimowa odsłona akcji na PSZOK w Zielonce

Już w ten weekend akcja Zielona Sobota w PSZOK nabierze bożonarodzeniowego klimatu. Przez najbliższe trzy soboty grudnia za kompletne elektrośmieci lub baterie można [...]
0 komentarzy
Zielonka - ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zielonka – ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Słowackiego. Prace odebrał zastępca burmistrza Miasta Zielonka wraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta. Miejska sieć [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.