XVI Jadowskie Klimaty

Już szesnasty raz w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie zorganizowano wernisaż kończący Jadowskie Klimaty. Jak co roku, i tym razem, wielu malarzy zaprezentowało swoje prace, które powstały podczas pleneru. Uczestnicy pleneru, który trwał od 8 do 14 czerwca, uwiecznili na swoich obrazach piękno jadowskiej ziemi. Malowali walory przyrodnicze, a także elementy architektury.
Dnia 14 czerwca, na zakończenie pleneru, odbył się wernisaż. O godzinie 13.00 zorganizowano część artystyczną. Następnie o godzinie 13:30 odbyła się prezentacja artystów uczestniczących w plenerze malarskim, a następnie oficjalne otwarcie wystawy. W trakcie imprezy zaśpiewał Antoni Muracki, który zaprezentował swoje autorskie piosenki. Wystawa, w trakcie której była możliwość nie tylko obejrzenia ale i kupienia obrazów powstałych podczas pleneru, była otwarta do godziny 17. Komisarzem pleneru była Gabriela Czarnecka.
Na wystawie pokazano film, który przypomniał plener zorganizowany kilkanaście lat temu.
W czasie tegorocznych Jadowskich Klimatów uczestniczyli następujący artyści: Tomasz Awdziejczyk, Agnieszka Natalia Bury (po raz pierwszy ), Gabriela Czarnecka, Barbara Czerwińska, Zbigniew Dziwosz, Daniel Lipian -Kaniuk (pierwszy raz w Jadowie), Zdzisław Machowicz, Janusz Maśnik, Teresa Muracka, Jan Bonawentura Ostrowski, Eliza i Lech Pawlak, Ada Rakoczy oraz Katarzyna Skoczyńska. Obecnością tegoroczną wystawę poplenerową zaszczycili m.inn.: Adam Łossan, wicestarosta wołomiński; Dariusz Kokoszka, wójt gminy Jadów; Jadwiga Grabska, przewodnicząca Rady Gminy Jadów; Tadeusz Sasin, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.
Paweł Choim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.