Ząbki łączą siły w walce z pandemią

O działaniach Urzędu Miasta Ząbki na rzecz walki z koronawirusem, wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jakie działania podjął ząbkowski ratusz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?

– 12 marca, jeszcze przed poleceniem Wojewody Mazowieckiego, które dotarło do Urzędu w dniu następnym, ogłosiliśmy akcję pomocy dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Na stronie internetowej Urzędu pojawił się komunikat: „Osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów, w tym leków, prosimy o kontakt na numer tel. 605-265-450″. W akcję zaangażowany jest Urząd Miasta Ząbki, ZHP Hufiec Ząbki, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. Informacja tej treści w kolejnych dniach była kolportowana na słupach ogłoszeniowych
i klatkach schodowych bloków w wielu wspólnotach mieszkaniowych. Koordynacją działań w zakresie zakupów dla osób określonych w informacji, jak również tych, które przebywają w kwarantannie domowej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
23 marca wystąpiliśmy do Wojewody o zmniejszenie udziału środków własnych Miasta Ząbki z 40% na 20 %  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zaoszczędzony w ten sposób wkład własny będzie można przeznaczyć na zasiłki celowe m. in. dla osób, które straciły zatrudnienie
w wyniku epidemiiCOVID19. Ponadto OPS na bieżąco jest w kontakcie  z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  i stara się pozyskiwać wszelkie możliwe dofinansowania z przeznaczeniem na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców Miasta. Osoby z trudnościami finansowymi, utratą pracy na skutek pandemii, mieszczą się w katalogu świadczeniobiorców, którym OPS jest w stanie udzielić wsparcia finansowego. Na bieżąco staramy się uzupełniać zapasy  w zakresie płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek. W ramach posiadanych zapasów przekazujemy je również naszym jednostkom organizacyjnym, a także Policji i OSP. W pierwszych dniach kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na sfinansowanie zakupu laptopów do nauki zdalnej dla wszystkich ząbkowskich szkół, dzięki temu pozyskaliśmy 100.000 zł.

– Jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przestrzeni miejskiej?

– Wszystkie place zabaw, siłownie plenerowe, skwery i park zostały wyłączone z możliwości korzystania. Ustawiliśmy tablice informacyjne, a w niektórych przypadkach urządzenia zabezpieczono folią, aby utrudnić korzystanie z nich. Wszystkie urządzenia i zabawki przed ponownym oddaniem ich do użytkowania podlegać będą dezynfekcji. Zgodnie  z zarządzeniem Park Miejski został ponownie otwarty 20 kwietnia. Po opuszczeniu przez uczniów szkół, także placówki oświatowe zostały zdezynfekowane. Od marca prowadzona jest dezynfekcja najczęściej uczęszczanych miejsc, w tym przystanków autobusowych, okolic dworca, przejścia podziemnego i wind oraz ząbkowskich autobusów komunikacji miejskiej. W działaniach tych wspiera nas Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki. Uzgodniliśmy z przewoźnikiem standardy utrzymania taboru na liniach ząbkowskich, które mają być takie same jak taboru Warszawskiego Transportu Publicznego ZTM, tzn. wydzielone zostały strefy buforowe, zrezygnowaliśmy także z pobierania opłat za bilety od osób niezameldowanych w Ząbkach. Przekazaliśmy dla podległych miastu jednostek płyn do dezynfekcji, a pracownikom ratusza, OSP Ząbki, Policji i Straży Miejskiej rozdaliśmy środki ochrony osobistej. W zapobieganie pandemii aktywnie włączyli się także ząbkowscy harcerze, Fundacja Wzrastaj Edukacja, Kultura, Sport oraz mieszkańcy miasta. 30 marca br. Miasto Ząbki przystąpiło do akcji „Maseczka dla Polski”. Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 50 000 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Ząbek.  Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję „Maseczka dla Seniora”,  w ramach której osoby powyżej 65 roku życia otrzymują do swoich skrzynek pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Pierwszą partię maseczek przekazali Miastu Ząbki harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach, a dostarczył je do ratusza JacekMałecki, administrator strony Ząbki News. Kolejne partie maseczek szyją z zakupionego przez nas materiału wolontariusze Fundacji Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport.

– W jaki sposób Miasto Ząbki stara się wspierać lokalny biznes?

– Z uwagi na obecną sytuację i zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.2019.900) burmistrz na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie naszego miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Możliwe jest również odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Burmistrz może także umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Każdy złożony wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany
i w uzasadnionych przypadkach będzie udzielana pomoc. Na stronie UM Ząbki funkcjonuje dedykowana lokalnym przedsiębiorcom świadczącym usługi na odległość albo prowadzącym sprzedaż internetową zakładka „Akcja Kupuj z domu”. Ponadto w lokalnej gazecie samorządowej „Co słychać” zamieściliśmy reklamy ząbkowskich firm działających on-line bądź przyjmujących zlecenia telefonicznie.

– Jaką rolę pełni w walce ząbkowska Straż Miejska?

– Z uwagi na bezpieczeństwo oraz dla wygody mieszkańców zostały zmienione godziny pracy strażników miejskich. Aktualnie Straż Miejska  w Ząbkach pracuje w systemie 12/12 od godz. 9:00 do godziny 21:00. Dzięki temu funkcjonariusze miejscy pełnią służbę także w soboty i niedziele. Prowadzone są patrole mieszane Policji i Straży Miejskiej. Również komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, akcji zostań w domu oraz zachowania standardów higieny emitowane są  z samochodów Straży Miejskiej, które specjalnie w tym celu zostały doposażone w systemy nagłaśniające. Przed nami jeszcze długa droga w walce  z koronawirusem. Serdecznie dziękuję służbom miejskim oraz pracownikom ratusza za wszystkie dotychczasowe działania. Jestem wdzięczna mieszkańcom Ząbek, którzy w przeważającej większości stosują się do narzuconych rygorów i przestrzegają zasad walki  z pandemią. Dzięki odpowiedzialnym wyborom i determinacji nas wszystkich możemy minimalizować liczbę zachorowań i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

– Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości z Ząbek

Jednogłośne absolutorium, dla Burmistrza, Miasta Ząbki

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki

22 czerwca 2022 r. w sali USC odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki jednogłośnie otrzymała absolutorium za [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o [...]
0 komentarzy

Spotkanie konsultacyjne MPA dla Miasta Ząbki

Spotkanie konsultacyjne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. [...]
0 komentarzy
Ząbki - wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Ząbki – wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Klub sportowy UKS Fair Play Ząbki zaprasza na wakacyjne zajęcia z piłki nożnej już od 1 lipca 2022 r. Koszt 60zł/miesiąc. Zapisy: 516 [...]
0 komentarzy
Nowe Ząbki – centrum kultury

Nowe Ząbki – centrum kultury

Do dnia 30 czerwca 2022 r. prowadzone będą w Ząbkach konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Piłsudskiego i Powstańców, który należał [...]
0 komentarzy
Funkcjonowanie komunikacji w Ząbkach czasie długiego weekendu

Funkcjonowanie komunikacji w Ząbkach czasie długiego weekendu

W  czwartek (16.06) Boże Ciało Ząbkobusy będą kursować wg. rozkładu weekendowego (kursują tylko Ząbki-1 i 3)  W piątek (17.07)  Ząbkowska Komunikacja Miejska funkcjonuje [...]
0 komentarzy
Młodzież z Ząbek nagrodzona w XIII Przeglądzie Poezji Romantycznej w Wołominie

Młodzież z Ząbek nagrodzona w XIII Przeglądzie Poezji Romantycznej w Wołominie

XIII Powiatowy Przegląd Poezji Romantycznej w Wołominie za nami. Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach: konkurs recytatorski, teatr jednego aktora, poezja śpiewana, duety romantyczne. [...]
0 komentarzy
Piknik Rodzinny ZDROWE ZĄBKI

Piknik Rodzinny ZDROWE ZĄBKI

19 czerwca, w niedzielę, pod Patronatem Burmistrza Miasta Ząbki odbędzie się Piknik Rodzinny pod hasłem Zdrowe Ząbki. Nie zabraknie różnorodnych stoisk prozdrowotnych, konkursów [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

LX sesja Rady Miasta Ząbki

LX sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 22 czerwca 2022  roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Transmisja obrad na kanale Miasta [...]
0 komentarzy

Laureaci konkursu „Liczbowe potyczki” w Ząbkach

10 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach odbyło się ogłoszenie wyników konkursu matematycznego „Liczbowe potyczki”.  Koordynatorami konkursu byli nauczyciele [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.