Ząbki łączą siły w walce z pandemią

O działaniach Urzędu Miasta Ząbki na rzecz walki z koronawirusem, wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

? Jakie działania podjął ząbkowski ratusz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?

– 12 marca, jeszcze przed poleceniem Wojewody Mazowieckiego, które dotarło do Urzędu w dniu następnym, ogłosiliśmy akcję pomocy dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Na stronie internetowej Urzędu pojawił się komunikat: ?Osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów, w tym leków, prosimy o kontakt na numer tel. 605-265-450″. W akcję zaangażowany jest Urząd Miasta Ząbki, ZHP Hufiec Ząbki, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. Informacja tej treści w kolejnych dniach była kolportowana na słupach ogłoszeniowych
i klatkach schodowych bloków w wielu wspólnotach mieszkaniowych. Koordynacją działań w zakresie zakupów dla osób określonych w informacji, jak również tych, które przebywają w kwarantannie domowej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
23 marca wystąpiliśmy do Wojewody o zmniejszenie udziału środków własnych Miasta Ząbki z 40% na 20 %  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zaoszczędzony w ten sposób wkład własny będzie można przeznaczyć na zasiłki celowe m. in. dla osób, które straciły zatrudnienie
w wyniku epidemiiCOVID19. Ponadto OPS na bieżąco jest w kontakcie  z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  i stara się pozyskiwać wszelkie możliwe dofinansowania z przeznaczeniem na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców Miasta. Osoby z trudnościami finansowymi, utratą pracy na skutek pandemii, mieszczą się w katalogu świadczeniobiorców, którym OPS jest w stanie udzielić wsparcia finansowego. Na bieżąco staramy się uzupełniać zapasy  w zakresie płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek. W ramach posiadanych zapasów przekazujemy je również naszym jednostkom organizacyjnym, a także Policji i OSP. W pierwszych dniach kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na sfinansowanie zakupu laptopów do nauki zdalnej dla wszystkich ząbkowskich szkół, dzięki temu pozyskaliśmy 100.000 zł.

? Jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przestrzeni miejskiej?

– Wszystkie place zabaw, siłownie plenerowe, skwery i park zostały wyłączone z możliwości korzystania. Ustawiliśmy tablice informacyjne, a w niektórych przypadkach urządzenia zabezpieczono folią, aby utrudnić korzystanie z nich. Wszystkie urządzenia i zabawki przed ponownym oddaniem ich do użytkowania podlegać będą dezynfekcji. Zgodnie  z zarządzeniem Park Miejski został ponownie otwarty 20 kwietnia. Po opuszczeniu przez uczniów szkół, także placówki oświatowe zostały zdezynfekowane. Od marca prowadzona jest dezynfekcja najczęściej uczęszczanych miejsc, w tym przystanków autobusowych, okolic dworca, przejścia podziemnego i wind oraz ząbkowskich autobusów komunikacji miejskiej. W działaniach tych wspiera nas Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki. Uzgodniliśmy z przewoźnikiem standardy utrzymania taboru na liniach ząbkowskich, które mają być takie same jak taboru Warszawskiego Transportu Publicznego ZTM, tzn. wydzielone zostały strefy buforowe, zrezygnowaliśmy także z pobierania opłat za bilety od osób niezameldowanych w Ząbkach. Przekazaliśmy dla podległych miastu jednostek płyn do dezynfekcji, a pracownikom ratusza, OSP Ząbki, Policji i Straży Miejskiej rozdaliśmy środki ochrony osobistej. W zapobieganie pandemii aktywnie włączyli się także ząbkowscy harcerze, Fundacja Wzrastaj Edukacja, Kultura, Sport oraz mieszkańcy miasta. 30 marca br. Miasto Ząbki przystąpiło do akcji ?Maseczka dla Polski?. Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 50 000 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Ząbek.  Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję ?Maseczka dla Seniora?,  w ramach której osoby powyżej 65 roku życia otrzymują do swoich skrzynek pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Pierwszą partię maseczek przekazali Miastu Ząbki harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach, a dostarczył je do ratusza JacekMałecki, administrator strony Ząbki News. Kolejne partie maseczek szyją z zakupionego przez nas materiału wolontariusze Fundacji Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport.

? W jaki sposób Miasto Ząbki stara się wspierać lokalny biznes?

– Z uwagi na obecną sytuację i zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.2019.900) burmistrz na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie naszego miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Możliwe jest również odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Burmistrz może także umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Każdy złożony wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany
i w uzasadnionych przypadkach będzie udzielana pomoc. Na stronie UM Ząbki funkcjonuje dedykowana lokalnym przedsiębiorcom świadczącym usługi na odległość albo prowadzącym sprzedaż internetową zakładka ?Akcja Kupuj z domu?. Ponadto w lokalnej gazecie samorządowej ?Co słychać? zamieściliśmy reklamy ząbkowskich firm działających on-line bądź przyjmujących zlecenia telefonicznie.

? Jaką rolę pełni w walce ząbkowska Straż Miejska?

– Z uwagi na bezpieczeństwo oraz dla wygody mieszkańców zostały zmienione godziny pracy strażników miejskich. Aktualnie Straż Miejska  w Ząbkach pracuje w systemie 12/12 od godz. 9:00 do godziny 21:00. Dzięki temu funkcjonariusze miejscy pełnią służbę także w soboty i niedziele. Prowadzone są patrole mieszane Policji i Straży Miejskiej. Również komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, akcji zostań w domu oraz zachowania standardów higieny emitowane są  z samochodów Straży Miejskiej, które specjalnie w tym celu zostały doposażone w systemy nagłaśniające. Przed nami jeszcze długa droga w walce  z koronawirusem. Serdecznie dziękuję służbom miejskim oraz pracownikom ratusza za wszystkie dotychczasowe działania. Jestem wdzięczna mieszkańcom Ząbek, którzy w przeważającej większości stosują się do narzuconych rygorów i przestrzegają zasad walki  z pandemią. Dzięki odpowiedzialnym wyborom i determinacji nas wszystkich możemy minimalizować liczbę zachorowań i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

? Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości z Ząbek

Wypadek motocyklisty

Wypadek motocyklisty

13 lipca około godziny 12.30 w Ząbkach na ul. Warszawskiej doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Poszkodowany motocyklista, kiedy przyjechała [...]
0 komentarzy
Straż Miejska prowadzi kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Ząbek

Straż Miejska prowadzi kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Ząbek

III warsztaty z Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Ząbek odbędą się już w czwartek, 18.07.2024 w Parku przy ul. Powstańców. Uczestnicy dowiedzą się od pracowników [...]
0 komentarzy
Utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach: Nowa jakość obsługi mieszkańców

Utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach: Nowa jakość obsługi mieszkańców

W IV kwartale 2024 roku mieszkańcy Ząbek oraz okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z nowej Filii Wydziału Komunikacji, która zostanie uruchomiona w budynku [...]
0 komentarzy
Siłownia Aktywny Senior przy ul. Prusa w Ząbkach

Siłownia Aktywny Senior przy ul. Prusa w Ząbkach

Siłownia „Aktywny Senior” przy ul. Prusa to wyjątkowe miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Położona w zacisznym miejscu, oferuje idealne warunki do ćwiczeń na [...]
0 komentarzy
Ząbki - od środy 17 lipca zamknięcie kolejnego odcinka ul. Szwoleżerów

Ząbki – od środy 17 lipca zamknięcie kolejnego odcinka ul. Szwoleżerów

Firma Dowbud-C II realizująca na zlecenie miasta Ząbki przebudowę ul. Szwoleżerów poinformowała, że od środy 17 lipca zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji [...]
0 komentarzy
Ząbki - drugie warsztaty z cyklu pierwszej pomocy

Ząbki – drugie warsztaty z cyklu pierwszej pomocy

Uczestnicy dowiedzieli się jak przeprowadzić resuscytację, czym jest i jak użyć AED oraz jak poradzić sobie, gdy ktoś się zakrztusi. Kiedy wiesz co [...]
0 komentarzy

Ząbki domem młodzieżowego rugby 7

W najbliższy weekend odbędą się dwa turnieje mistrzostw Europy w rugby 7 na poziomie Trophy. Reprezentacja Polski seniorów, po nieudanym występie w Zagrzebiu, [...]
0 komentarzy
Ząbki - bezpłatne warsztaty z sadzenia mięty dla dzieci

Ząbki – bezpłatne warsztaty z sadzenia mięty dla dzieci

Już 16 lipca (wtorek) w Parku Miejskim przy ul. Powstańców o godzinie 10:00 dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów z sadzenia mięty! Zapewniamy [...]
0 komentarzy
Mistrzostwa Europy U18 w Rugby 7 w dniach 12-14 lipca w Ząbkach!

Mistrzostwa Europy U18 w Rugby 7 w dniach 12-14 lipca w Ząbkach!

Już w najbliższy piątek na Stadionie Miejskim w Ząbkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy U18 w Rugby.  Wydarzenie potrwa do niedzieli. Pojawią się młodzieżowe [...]
0 komentarzy
Małgorzata Zyśk Burmistrz Ząbek ze słodkim poczęstunkiem na obozie świetlic środowiskowych

Małgorzata Zyśk Burmistrz Ząbek ze słodkim poczęstunkiem na obozie świetlic środowiskowych

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki i Arkadiusz Powierża Zastępca Burmistrza, odwiedzili wczoraj dzieci i młodzież z ząbkowskich świetlic środowiskowych, „Harcówki” i „Schowka”, w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.