Ząbki łączą siły w walce z pandemią

O działaniach Urzędu Miasta Ząbki na rzecz walki z koronawirusem, wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

? Jakie działania podjął ząbkowski ratusz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?

– 12 marca, jeszcze przed poleceniem Wojewody Mazowieckiego, które dotarło do Urzędu w dniu następnym, ogłosiliśmy akcję pomocy dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Na stronie internetowej Urzędu pojawił się komunikat: ?Osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów, w tym leków, prosimy o kontakt na numer tel. 605-265-450″. W akcję zaangażowany jest Urząd Miasta Ząbki, ZHP Hufiec Ząbki, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. Informacja tej treści w kolejnych dniach była kolportowana na słupach ogłoszeniowych
i klatkach schodowych bloków w wielu wspólnotach mieszkaniowych. Koordynacją działań w zakresie zakupów dla osób określonych w informacji, jak również tych, które przebywają w kwarantannie domowej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
23 marca wystąpiliśmy do Wojewody o zmniejszenie udziału środków własnych Miasta Ząbki z 40% na 20 %  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zaoszczędzony w ten sposób wkład własny będzie można przeznaczyć na zasiłki celowe m. in. dla osób, które straciły zatrudnienie
w wyniku epidemiiCOVID19. Ponadto OPS na bieżąco jest w kontakcie  z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  i stara się pozyskiwać wszelkie możliwe dofinansowania z przeznaczeniem na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców Miasta. Osoby z trudnościami finansowymi, utratą pracy na skutek pandemii, mieszczą się w katalogu świadczeniobiorców, którym OPS jest w stanie udzielić wsparcia finansowego. Na bieżąco staramy się uzupełniać zapasy  w zakresie płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek. W ramach posiadanych zapasów przekazujemy je również naszym jednostkom organizacyjnym, a także Policji i OSP. W pierwszych dniach kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na sfinansowanie zakupu laptopów do nauki zdalnej dla wszystkich ząbkowskich szkół, dzięki temu pozyskaliśmy 100.000 zł.

? Jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przestrzeni miejskiej?

– Wszystkie place zabaw, siłownie plenerowe, skwery i park zostały wyłączone z możliwości korzystania. Ustawiliśmy tablice informacyjne, a w niektórych przypadkach urządzenia zabezpieczono folią, aby utrudnić korzystanie z nich. Wszystkie urządzenia i zabawki przed ponownym oddaniem ich do użytkowania podlegać będą dezynfekcji. Zgodnie  z zarządzeniem Park Miejski został ponownie otwarty 20 kwietnia. Po opuszczeniu przez uczniów szkół, także placówki oświatowe zostały zdezynfekowane. Od marca prowadzona jest dezynfekcja najczęściej uczęszczanych miejsc, w tym przystanków autobusowych, okolic dworca, przejścia podziemnego i wind oraz ząbkowskich autobusów komunikacji miejskiej. W działaniach tych wspiera nas Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki. Uzgodniliśmy z przewoźnikiem standardy utrzymania taboru na liniach ząbkowskich, które mają być takie same jak taboru Warszawskiego Transportu Publicznego ZTM, tzn. wydzielone zostały strefy buforowe, zrezygnowaliśmy także z pobierania opłat za bilety od osób niezameldowanych w Ząbkach. Przekazaliśmy dla podległych miastu jednostek płyn do dezynfekcji, a pracownikom ratusza, OSP Ząbki, Policji i Straży Miejskiej rozdaliśmy środki ochrony osobistej. W zapobieganie pandemii aktywnie włączyli się także ząbkowscy harcerze, Fundacja Wzrastaj Edukacja, Kultura, Sport oraz mieszkańcy miasta. 30 marca br. Miasto Ząbki przystąpiło do akcji ?Maseczka dla Polski?. Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 50 000 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Ząbek.  Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję ?Maseczka dla Seniora?,  w ramach której osoby powyżej 65 roku życia otrzymują do swoich skrzynek pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Pierwszą partię maseczek przekazali Miastu Ząbki harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach, a dostarczył je do ratusza JacekMałecki, administrator strony Ząbki News. Kolejne partie maseczek szyją z zakupionego przez nas materiału wolontariusze Fundacji Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport.

? W jaki sposób Miasto Ząbki stara się wspierać lokalny biznes?

– Z uwagi na obecną sytuację i zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.2019.900) burmistrz na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie naszego miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Możliwe jest również odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Burmistrz może także umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Każdy złożony wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany
i w uzasadnionych przypadkach będzie udzielana pomoc. Na stronie UM Ząbki funkcjonuje dedykowana lokalnym przedsiębiorcom świadczącym usługi na odległość albo prowadzącym sprzedaż internetową zakładka ?Akcja Kupuj z domu?. Ponadto w lokalnej gazecie samorządowej ?Co słychać? zamieściliśmy reklamy ząbkowskich firm działających on-line bądź przyjmujących zlecenia telefonicznie.

? Jaką rolę pełni w walce ząbkowska Straż Miejska?

– Z uwagi na bezpieczeństwo oraz dla wygody mieszkańców zostały zmienione godziny pracy strażników miejskich. Aktualnie Straż Miejska  w Ząbkach pracuje w systemie 12/12 od godz. 9:00 do godziny 21:00. Dzięki temu funkcjonariusze miejscy pełnią służbę także w soboty i niedziele. Prowadzone są patrole mieszane Policji i Straży Miejskiej. Również komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, akcji zostań w domu oraz zachowania standardów higieny emitowane są  z samochodów Straży Miejskiej, które specjalnie w tym celu zostały doposażone w systemy nagłaśniające. Przed nami jeszcze długa droga w walce  z koronawirusem. Serdecznie dziękuję służbom miejskim oraz pracownikom ratusza za wszystkie dotychczasowe działania. Jestem wdzięczna mieszkańcom Ząbek, którzy w przeważającej większości stosują się do narzuconych rygorów i przestrzegają zasad walki  z pandemią. Dzięki odpowiedzialnym wyborom i determinacji nas wszystkich możemy minimalizować liczbę zachorowań i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

? Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości z Ząbek

21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Ząbki – Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Mamy dla Was ciekawą propozycję na sobotę! Jeżeli lubicie planszówki to właśnie to wydarzenie jest dla Ciebie! Zagrajmy razem bez względu ile masz [...]
0 komentarzy
Ząbki - oferta pracy

Ząbki – oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r.  Wymagania niezbędne: [...]
0 komentarzy
Ząbki - trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Ząbki – trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Trwa trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, [...]
0 komentarzy
Pracuj w Straży Miejskiej Miasta Ząbki

Pracuj w Straży Miejskiej Miasta Ząbki

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy (oferta ważna do dnia 23.02.2024 r). Stanowisko: Aplikant (w charakterze strażnik [...]
0 komentarzy
Kobyłka - weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką

Ząbki – informacja dla przedsiębiorców posiadających licencję na taksówkę

Przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające [...]
0 komentarzy
Ząbki - wyniki konkursu na dotacje dla klubów sportowych

Ząbki – wyniki konkursu na dotacje dla klubów sportowych

Dokonano rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłoszonego dnia 28 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji dla klubów sportowych. W przewidzianym terminie składania ofert tj. do [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców startuje już 17 lutego

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców startuje już 17 lutego

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego 11. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę ul. Kopernika w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę ul. Kopernika w Ząbkach ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na rozbudowę drogi gminnej ul. Kopernika na od odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.