Ząbki – oferta pracy

Ząbki - oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • obywatelstwo polskie; kwalifikacje zawodowe umożliwiające samodzielne wykonywanie pracy;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku robotnika, praca wymagająca zdolności koncentracji, podzielności uwagi – w związku z wykonywaniem zadań „ pod ruchem drogowym”, oraz pracy w warunkach zewnętrznych tj. zmiennej pogody (zima, lato), godzin nocnych jak i dziennych, w dużej mierze w pojeździe. Praca związana z częstym wysiadaniem i wsiadaniem do pojazdu;
 • kategoria prawa jazdy B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w warunkach stałego dużego dopływu informacji i konieczności szybkiego reagowania;
 • doświadczenie zawodowe analogiczne do zakresu działań na stanowisku;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysokie zaangażowanie;
 • odpowiedzialność;
 • staż pracy na stanowisku kierowcy – min. trzy lata;
 • znajomość topografii miasta Ząbki.

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie pojazdu;
 • opróżnianie koszy ulicznych zgodnie z harmonogramem;
 • załadunek odpadów z pojemników ulicznych do pojazdu;
 • sprzątanie terenu wokół koszy ulicznych;
 • wyładunek nieczystości do kontenera zbiorczego;
 • utrzymanie czystości i porządku na stacji przeładunkowej;
 • dbanie o stan techniczny i czystość pojazdu;
 • inne zlecone przez pracodawcę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – cały etat;
 • praca w niedzielę i święta;
 • praca (zmianowa) w godzinach pracy 3.00 – 11.00; 11.00 – 19.00.

Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 1. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
           1. ……………………………………………….

  Podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 36, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „oferta pracy – pracownik do utrzymania czystości na terenie Miasta” lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 4 marca 2024 r.

 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Wymagania: wykształcenie podstawowe; umiejętność pracy w zespole; stan zdrowia pozwalający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Opiekun środowiskowy poszukiwany

Ząbki – Opiekun środowiskowy poszukiwany

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje osoby na stanowisko Opiekun środowiskowy. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie (po okresie trwania umowy zlecenia możliwość [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” ÂMEFIT FITNESS, GYM & MORE – szybszą drogą do sukcesu w osiągnięciu Twojego celu. Pełna [...]
0 komentarzy
Ząbki - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Ząbki – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach  poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. wymiar zatrudnienia: 1 etat komórka organizacyjna : [...]
0 komentarzy
Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki pogratulowała zawodnikom i trenerom UKS Szabla Ząbki Kamilowi i Sebastianowi Więchom sukcesów na Mistrzostwach Polski Seniorów w Szabli. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.