Kobyłka – weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką

Marki - Licencja w zakresie przewozu osób

Do 31 marca 2024 r. musi nastąpić weryfikacja uprawnień transportowych na przewóz osób taksówką. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych poniżej, licencje na przewóz osób taksówką wydane przez Burmistrza Miasta Kobyłka przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do 30 czerwca 2024 r.

17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy ona licencji wydanych przed 17 września oraz kierowców zgłoszonych przed tą datą. W wyniku zmian w ustawie na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

  1. orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  2. orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. prawo jazdy,
  4. informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) – nie starszą niż miesiąc

wraz z wnioskiem o weryfikację należy złożyć do 31 marca 2024 r. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do 30 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1, 3, 5 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2023 poz. 1123.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Kobyłka – informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

Frekwencja w Kobyłce na godz. 12:00 wyniosła 15,18%, a na godz. 17 – 41,43%. Do godz. 12:00 głos oddało 2 923 osób. Do godz. [...]
0 komentarzy

Rodzinny Eco Targ już za kilka dni – skąd pomysł na organizację i co przygotowano?

Eco Targ odbędzie się już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia w Kobyłce na ulicy Załuskiego 35. Co przygotowano dla odwiedzających i jakie czekają [...]
0 komentarzy

W Kobyłce będzie druga tura

Mieszkańców Kobyłki czeka druga tura wyborów. 21 kwietnia uprawnieni do głosowania zdecydują, czy służbę burmistrza miasta obejmie Edyta Zbieć, dotychczasowa burmistrz, czy Konrad [...]
0 komentarzy
E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

E-usługi dla Mieszkańców Kobyłki

Dziś dwie dobre informacje dla Mieszkańców, którzy korzystają z różnych aplikacji, internetu i mają Kartę Mieszkańca. Chcieliby Państwo zobaczyć, czy wszystkie płatności – [...]
0 komentarzy
Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

Siatkarskie sukcesy kobyłkowskiej „Trójki”

W ostatnich dniach hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Kobyłce była areną rozgrywek powiatowych i międzypowiatowych w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.