Ząbki premiują sportowców

siwek

Od stycznia 2018 roku mieszkańcy Ząbek będą mogli się starać o uzyskanie gratyfikacji finansowej za osiągnięcia sportowe. O kryteriach ich przyznawania i wysokości nagród z Grzegorzem Siwkiem, radnym Miasta Ząbki i przewodniczącym Komisji Społecznej rozmawia Aleksandra Olczyk

– Już wkrótce mieszkańcy Ząbek będą mogli otrzymać nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe?
– Tak, od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Ząbek, którzy odnoszą sukcesy w rywalizacji sportowej będą mogli otrzymać nagrodę. Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec Ząbek, bez względu na wiek, który osiągnął znaczący wynik sportowy. Mam nadzieję, że przy tej okazji uda nam się “odkryć” sportowców i ich sukcesy dla naszej lokalnej społeczności.
– Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?
– Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętego przez niego miejsca. Jednak osiągnięty wynik sportowy musi dotyczyć dyscypliny olimpijskich. Ten zapis pojawił się, aby uniknąć konieczności przyznawania nagród za zdobycie tytułu Mistrza Polski
w oryginalnych dyscyplinach. Nagrody przyznawane są za zakwalifikowanie się do Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata albo na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł
– Jak wygląda procedura ubiegania się o nagrodę?
– Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia 2018r. trzeba złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których uzyskało się miejsce premiowane nagrodą oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia
o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdza złożone wnioski i do
30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób nagrodzonych oraz wysokość przyznanych gratyfikacji. Nagrody powinny być wypłacone zawodnikom do
30 czerwca. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa uchwała, z którą warto się zapoznać przed ewentualnym złożeniem wniosku. W uchwale znajdziemy także wzór wniosku.
– Kto może złożyć wniosek o nagrodę?
– Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe. Jednak do złożenia wniosku, bez względu na to, kto będzie jego inicjatorem, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.
– Jakie kolejne plany?
– Myślę, że po nagrodach za osiągnięcia sportowe będziemy starali się przygotować uchwałę, która umożliwi nagradzanie osób, które osiągają sukcesy w muzyce, teatrze czy innej aktywności związanej z szeroko rozumianą kulturą. Szczegółowe informacje zawiera Uchwała NRXLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.