Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

odpady

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 10805 z późń. zm.) w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona zostaje metoda ustalenia opłaty.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawki miesięczne wyniosą:

1) 35,00 zł – dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2) 70,00 zł – dla gospodarstw domowych dwuosobowych,

3) 100,00 zł – dla gospodarstwo domowych trzyosobowych,

4) 115,00 zł – dla gospodarstw domowych czteroosobowych lub większych.

Od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr LXVI/604/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, opłatę należało będzie uiszczać z góry, w terminie do 10 dnia miesiąca, za który jest uiszczana, w kasie UM lub na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.

W związku z powyższym, UM Ząbki prosi o złożenie do dnia 31 grudnia 2022 r. wypełnionej deklaracji, której wzór został określony w uchwale Nr LXVI/603/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r.

Zawiadomienia wraz z drukiem aktualnej deklaracji będą w najbliższym czasie dostarczone w formie listownej właścicielom nieruchomości położonych na terenie naszego Miasta.

 

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.