Ząbkowska ?mikroobwodnica?

Zakończono prace budowlane związane z powstaniem ulicy Ks. Zycha w Ząbkach. Inwestycja realizowana ze środków unijnych mocno odciąży ruch uliczny na terenie miasta.

Uroczyste otwarcie inwestycji odbędzie się 14 grudnia u zbiegu ulic Ks. Zycha i Warszawskiej. Nowo powstała droga wylotowa na Warszawę posiada bardzo dobre parametry techniczne. Pomimo znacznego zakresu prac i dużego stopnia skomplikowania, całość robót zajęła jedynie trzy miesiące. O nowej inwestycji rozmawiam z Burmistrzem Miasta Ząbki ? Robertem Perkowskim.

– Prace nad budową ul. Ks. Zycha trwały bardzo krótko, jak na tak imponującą inwestycję. Gdzie tkwi sukces tak szybkiego ukończenia budowy ulicy?

– Prace budowlane związane z powstaniem ulicy Ks. Zycha trwały 3 miesiące i dwa tygodnie. Rzeczywiście pod kątem zakresu prac tempo robót było bardzo ekspresowe. Inwestycja objęła nie tylko szeroką jezdnię o wytrzymałej konstrukcji, ale również budowę przyłączy kanalizacyjnych, rozbiórkę budynków i innych obiektów, przenoszenie ogrodzeń, budowę sieci teletechnicznej dla potrzeb przyszłego monitoringu, wymianę gruntu na głębokości 2 metrów oraz chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Choć inwestycja daleko ingerowała w prywatną własność mieszkańców Ząbek, spotkała się z ich przychylnością, co bardzo pomogło w szybszym przeprowadzeniu prac. Sukces tkwi na pewno w świetnej firmie wykonawczej, jaką udało nam się wyłonić w drodze przetargu. Mieszkańcom dziękuję za wyrozumiałość.

– Dlaczego ul. Ks. Zycha jest tak ważna dla Ząbek?

– Ja nazywam tę ulicę ?mikroobwodnicą?. Jest ona alternatywnym połączeniem między ul. Piłsudskiego w Ząbkach, zmieniającą w Warszawie nazwę na ul. Chełmżyńską, a ul. Warszawską. Pojazdy jadące od wysokości Praskiej Giełdy Spożywczej w stronę Warszawy, będą mogły ominąć skrzyżowanie wojewódzkiej drogi 634 i ul. Piłsudskiego. Niesie to za sobą mniejsze korki, bezstresową jazdę i mniejszą uciążliwość ruchu dla mieszkańców Ząbek.

– 14 grudnia odbędzie się uroczyste otwarcie ul. Ks. Zycha? Czy zapowiada się ono wyjątkowo?

– To pierwsze otwarcie drogi zrealizowanej ze środków unijnych. Dlatego chcemy zaprosić wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania i brały udział w wykonaniu. Na pewno zaproszeni zostaną przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Wołomińskiego, przedstawiciele innych jednostek samorządowych, a także osoby bezpośrednio zainteresowane inwestycją: przedstawiciele Komendy Powiatowej, Komendy w Ząbkach oraz radni.

Rozmawiała Sylwia Kowalska