Ząbkowski Budżet Obywatelski stał się faktem

Grzegorz Siwek - nowe 1

O tym, jak przebiegała dobiegająca końca kadencja Rady Miasta Ząbki i Budżecie Obywatelskim z przewodniczącym Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki, Grzegorzem Siwkiem rozmawia Aleksandra Olczyk

– Kadencja dobiega końca, w jaki sposób podsumowałby Pan pracę Rady Miasta?
– Myślę, że to była wymagająca, ale dobra kadencja Rady Miasta. Zrealizowaliśmy cały szereg projektów i pomysłów, pracując ponad podziałami. Były to też pracowite lata dla Komisji Społecznej. Odbyliśmy ponad 100 spotkań. Wypracowaliśmy wiele projektów uchwał. Zainicjowaliśmy program nagród sportowych dla zdolnych mieszkańców Ząbek. Rada Miasta w tej kadencji podjęła także uchwałę inicjującą wdrożenie projektu uporządkowania przestrzeni miejskiej, której uwieńczeniem będzie tzw. uchwała krajobrazowa. W minionej kadencji rozpoczęła działalność także Młodzieżowa Rada Miasta. Za zainicjowanie i prowadzenie tych projektów oraz naszą współpracę chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom komisji. Niemal wszystkie inicjatywy wypracowaliśmy przy jednomyślności całego składu komisji.
– Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o Budżecie Obywatelskim?
– Z końcem sierpnia w komisji wypracowaliśmy finalny projekt uchwały, który przedłożyliśmy Radzie Miasta na posiedzeniu, które odbyło się 26 września. Ze względu na zmiany w ustawie o samorządzie gminnym prace trwały długo, ale przygotowany projekt spełnił wszystkie wymagania stawiane projektom budżetów obywatelskich. Dotychczasowe przepisy ustawy pozwalały na pewną dowolność, teraz bardziej precyzyjnie opisano sposoby tworzenia budżetu obywatelskiego czy realizacji pomysłów zgłaszanych w jego trakcie. Do tej pory np. Rada Miasta mogła odrzuć pomysł, który wygrał głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Od nowej kadencji taka decyzja będzie wymagała mocnego uzasadnienia.
– Jakie są podstawowe założenia Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego?
– Według naszych założeń pierwsza edycja Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w grudniu bieżącego roku. W styczniu mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszać swoje pomysły. Dalej czeka nas etap weryfikacji pomysłów i głosowanie mieszkańców. Ostateczną listę inicjatyw rekomendowanych do realizacji powinniśmy poznać do połowy maja. A potem zaczynamy realizację zwycięskich pomysłów!
– Jak będzie wyglądało głosowanie w ramach Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego?
– Pomysły będzie można zgłaszać w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; druga natomiast to działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. W pierwszej kategorii mogą być zgłoszone pomysły do kwoty 50 tys. złotych, w drugiej natomiast do kwoty 30 tys. zł.
– W tej kadencji działalność rozpoczęła także Młodzieżowa Rada Miasta Ząbki. Co się dzieje w tym temacie?
– Tak, obecnie dobiega końca pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. 16 października odbędą się wybory na drugą kadencję. Ponownie o mandat młodzieżowych radnych będą mogli się ubiegać uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych oraz młodzi mieszkańcy Ząbek, którzy uczęszczają do szkół w innych miastach, o ile mają więcej niż 13
i mniej niż 18 lat.
– Jakie są Pana plany na przyszłość?
– Kadencja obecnej rady wygasa 16 listopada. Do tego będziemy pracować jeszcze nad sprawami bieżącymi. Chciałbym, abyśmy jeszcze udoskonalili uchwałę w sprawie nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe. Mamy już doświadczenia z pierwszej edycji programu, które pomogą nam usprawnić proces weryfikowania wniosków i przyznawania nagród.
– A jakie plany osobiste?
Wraz z końcem kadencji moja praca w Radzie Miasta dobiegnie końca. Liczę, że w przyszłej kadencji
o sprawy i problemy mieszkańców Ząbek będę zabiegał w Radzie Powiatu Wołomińskiego.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.