Ząbkowskie placówki oświatowe w czołówce Mazowsza

Do etapu ogólnopolskiego Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”, organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego i Targi Kielce S.A., pod honorowym patronatem Anny Zalewskiej,  Ministra Edukacji Narodowej, zakwalifikowały się dwie placówki z Ząbek. To jedyni reprezentanci powiatu wołomińskiego w tym etapie konkursu.

W kategorii „przedszkole/inna forma edukacji przedszkolnej” nominację uzyskało  Publiczne Przedszkole nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, a w kategorii „szkoła podstawowa” do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.
– Bardzo się cieszę z tej nominacji. Na tym etapie można już mówić o sukcesie całego zespołu pracowników. Tym bardziej, że  do tego konkursu szczególnie się nie przygotowywaliśmy, udokumentowaliśmy jedynie nasze dokonania w wymaganym zakresie – powiedziała Jolanta Salak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach.
– W czerwcu, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie do udziału, pomimo wielu zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego, od razu zaczęliśmy pracę. Wykazanie się innowacyjnością w wielu obszarach nie stanowiło dla nas problemu, bo takie działania podejmujemy od wielu lat i byliśmy za to już nagradzani. Podobnie jest z wykorzystaniem technologii informatycznych, otwartością na wykorzystanie nowych narzędzi pracy, czy innowacyjnych rozwiązań architektonicznych.
Dzielimy się tym sukcesem z burmistrzem naszego miasta Robertem Perkowskim, który  wspiera ząbkowską oświatę i rozumie znaczenie dobrej edukacji – opowiada Jolanta Salak.
Za naszym pośrednictwem dyrektor Salak złożyła gratulacje dyrekcji i zespołowi pracowników Szkoły Podstawowej nr 3., która również będzie reprezentować województwo mazowieckie w etapie ogólnopolskim.
Podczas rozmowy z nami Tomasz Łukawski,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach powiedział między innymi: – Przystąpiliśmy do konkursu „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” dlatego, że wszyscy nasi nauczyciele posługują się nowoczesną technologią na co dzień,  uczą poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych. Badając temat edukacyjny stosują różne metody oraz korzystają z wiedzy z innych dziedzin. Pracują metodami aktywizującymi, metodą projektu, pracy zespołowej zdalnej z wykorzystaniem multimediów. Wykorzystują lekcje odwrócone oraz zasoby sieci, bo technologia w naszej placówce jest „w tle” procesu edukacyjnego. Takie podejście do pracy stosują zarówno nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jak i klas IV-VI. W przyszłości będziemy kontynuować podjętą pracę w klasach VII.
Dyrektor T. Łukawski opowiedział również o wykorzystywanych w placówce innowacyjnych metodach kształcenia: – (…) Warto wymienić chociażby realizowanie innowacji pedagogicznych: „Zeszyty historyczne w chmurze. Innowacja pedagogiczna w nauczaniu historii na poziomie szkoły podstawowej na II poziomie edukacyjnym”, ”Programowanie w grach i zabawach z robotami i tabletami”, „Przyroda wokół nas”, „Matematyka z wykorzystaniem metod multimedialnych,” Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języka niemieckiego jako drugiego języka obcego”. To tylko część naszych pomysłów – stwierdził.

zabki_szkola

Jak się dowiedzieliśmy Szkoła nr 3 jest Laboratorium Edukacyjnym certyfikatu ECDL. Tu nauka programowania rozpoczyna się już na etapie wychowania przedszkolnego. W tej ząbkowskiej placówce tworzone są autorskie plansze i scenariusze zajęć do nauki programowania,  a na lekcjach techniki uczniowie korzystają z drukarki 3D. – (…) Nauczyciele przygotowują zadania z wykorzystaniem platformy learning.apps, quizy, prezentacje, udostępniają karty pracy poprzez Office 365. Na lekcji przyrody stosowane są mikroskopy, uczniowie prowadzą wirtualne zeszyty historyczne. Prowadzimy też lekcje otwarte dla nauczycieli i dyrektorów z całej Polski. Tworzymy kursy dla uczniów na platformie iTunes,  stosujemy kody QR w pracy z uczniami – opowiada dyrektor szkoły.
– Warto podkreślić, że wymienione wyżej metody kształcenia wspierają również wychowawczą rolę szkoły – stwierdził podsumowując Tomasz Łukawski.
Dumy z sukcesów ząbkowskich szkół i przedszkoli nie ukrywa Robert Perkowski, burmistrz Ząbek – (…) O tym, że wszystkie nasze ząbkowskie szkoły są bardzo dobre i nowoczesne wiemy od dawna. Ale tym razem szczególnie chciałem pogratulować dyrekcji i kadrze Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 3 za to, że z pośród tysięcy placówek w naszym województwie znalazły się w ścisłej czołówce konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Trzymamy kciuki za dalszy ogólnokrajowy etap konkursu – napisał na swoim profilu.

Aleksandra Olczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.