Zadłużenie Gminy Wołomin ciągle rośnie

Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym bez wychodzenia z domu

Dług Gminy Wołomin rośnie w zastraszającym tempie i na koniec 2023 roku może wynieść aż 171.180.115,92 zł i stanowił będzie 65,10% planowanych rocznych dochodów. Wcześniej, przez 24 lata funkcjonowania gminy (od transformacji ustrojowej w 1990 roku), zadłużenie osiągnęło kwotę 59 mln zł, co wówczas stanowiło 29,56 % wykonanych dochodów rocznych ogółem.

Dominik Kozaczka,
radny Gminy Wołomin kadencji
2010 – 2014 i 2014 – 2018.

Przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy Wołomin na 2023 rok nie napawa optymizmem a raczej skłania do refleksji, która wywołuje wiele obaw, którymi chcę podzielić się z Mieszkańcami.
Budżet Gminy Wołomin na 2023 rok rada uchwaliła w dniu 15 grudnia 2022 r. zakładając bardzo duży deficytem na poziomie ponad 37 mln zł. Dochody gminy ustalono na kwotę – 262 930 823 zł, a wydatki na kwotę – 300 155 980 zł. Zakładane zadłużenie Gminy mam być w dużej mierze sfinansowane m.in.: przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wołomin oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.
Kolejnym, istotnym elementem budżetu, który interesuje mieszkańców są wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne, na które w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę – 53 316 214 zł. A co ma powstać za te pieniądze?
Otóż, najdroższą, planowaną inwestycją w Gminie Wołomin w 2023 roku ma być „Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych”, na co planuje się przeznaczyć kwotę – 13 765 000 zł. Kolejnym dużym wydatkiem inwestycyjnym jest budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej, na którą zarezerwowano 5,55 mln zł. Warto również wspomnieć o budowie przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie, na które tylko w tym roku zarezerwowanego kwotę – 4,75 mln zł. Kolejną inwestycją wieloletnią (2020-2023), o której wspomnę jest budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach, na którą w 2023 roku gmina przeznacza – 1,3 mln zł. Pozwoli to na poprawę gospodarki mieszkaniowej poprzez zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych gminnym.
Należy wspomnieć, że dużą część środków budżetu inwestycyjnego przeznacza się na „drobnicę inwestycyjną” mającą na celu pokazanie się ekipie rządzącej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Tu altana, tam ławka, mini skwerek, oraz kilka zabawek na plac zabaw. W mojej ocenie jest to powtórzenie zabiegu z przed 5 lat, gdzie krótkotrwałe upiększenie kilku zauważalnych miejsc w gminie dało spodziewany efekt wyborczy.
Niepokojącą słabością tegorocznego budżetu jest trend powiększającego się deficytu. W wyniku takiego działania gmina nie jest w stanie wykonać zbyt wielu inwestycji z własnych dochodów. Chcąc coś konkretnego zrobić, władze muszą samorząd mocno zadłużać lub wyprzedawać majątek a to przekłada się na jej coraz gorszą kondycję finansową. Jeżeli założenia budżetu zostaną wykonane, to zadłużenie Gminy Wołomin na koniec 2023 roku wyniesie 171.180.115,92 zł i stanowić będzie aż 65,10% planowanych rocznych dochodów. Jest to już bardzo groźna sytuacja, gdyż, jeśli Wołomin nie zwiększy znacząco swoich dochodów to mocno ograniczy swoje możliwości inwestycyjne w kolejnych latach. Co obecnej Burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan i wspierającej jej grupy radnych z klubu tzw. „Pozytywny Wołomin”, chwały nie przyniesie.
Ta sytuacja pokazuje jak obecna Pani Burmistrz zmieniła sposób zarządzania finansami. Gdy zdobyła władzę pod koniec 2014 roku postanowiła rozpocząć walkę z zadłużaniem gminy i przez większość czasu przy ważnym wsparciu rady udawało się prowadzić zrównoważoną gospodarkę finansową. Niestety od tamtego momentu nastąpiło znaczące poluzowanie w wydawaniu pieniędzy. Tylko w tej kadencji 2018-2023, Gmina Wołomin zostanie zadłużona na około 80 milionów złotych. Gdy wcześniej przez 24 lata funkcjonowania gminy (od transformacji ustrojowej w 1990 roku), zadłużenie urosło do 59 mln zł, wtedy stanowiło to 29,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Legenda wykresu:
1. Źródło danych dokumenty finansowe gminy, tj., Budżet Gminy, WPF, Sprawozdania z wykonania budżetu.
2. Kwota długu za 2022 r. jest podany w dużym przybliżeniu na podstawie danych z ostatniego WPF na 2022.
3. kwota długu na 2023 r. na podstawie założeń budżetu i WPF na 2023 r.

 

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin - wymień elektroodpady na choinkę!

Wołomin – wymień elektroodpady na choinkę!

Mieszkańcy Wołomina (miasta oraz sołectw) mogą otrzymać świąteczne drzewko od gminy w zamian za elektroodpady! Wymiany będzie można dokonać w dniach 6 oraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - wybory uzupełniające ławników

Wołomin – wybory uzupełniające ławników

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Nie pozwólmy diagnozie wygrać! Pomóżmy Ewie spędzić piękne chwile z ukochaną rodziną!

Na co dzień pomaga innym, dziś sama potrzebuje pomocy – Ewa Kwilińska, oddany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, mama, żona, a wkrótce [...]
0 komentarzy
Wołomin - spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Wołomin – spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej odbędzie się w czwartek 7 grudnia w sali 106 Urzędu Miejskiego w [...]
0 komentarzy
Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Władze Wołomina opublikowały projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową. Dokumenty te stanowią podstawę zarządzania finansami każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniane akty prawne będą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.