Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Tłuszcz - blisko 600 tys. na inwestycje

Władze Wołomina opublikowały projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową. Dokumenty te stanowią podstawę zarządzania finansami każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniane akty prawne będą opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje rady. A na koniec zostaną uchwalone przez Radę Miejską w Wołominie.

Projekt budżetu Gminy Wołomin na 2024 rok charakteryzuje się bardzo duży deficytem na poziomie 32,5 miliona złotych. Dochody gminy ustalono na kwotę – 288 326 467 zł, a wydatki na kwotę – 320 912 001 zł. Planowane zadłużenie Gminy ma być w dużej mierze sfinansowane m.in.: przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wołomin oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Kolejnym ważnym elementem budżetu, są wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne, na które w 2024 roku planuje się przeznaczyć kwotę – 39 750 852 zł. A co ma powstać za te pieniądze? Otóż, najdroższą, planowaną inwestycją w Gminie Wołomin w 2024 roku ma być „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka”, na co planuje się przeznaczyć kwotę – 8,5 miliona złotych. Kolejnym dużym wydatkiem inwestycyjnym jest „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie”, na którą zarezerwowano łącznie – 7,1 mln zł.

Warto również wspomnieć o punkcie: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej”, na które planuje się przeznaczyć kwotę – 4,5 mln zł. Dające do myślenia jest to, że na 2024 rok nie zaplanowano żadnych środków finansowych na realizację kolejnych etapów zagospodarowania wody geotermalnej, skoro według Elżbiety Radwan jest to sukces i przyszłość Wołomina.

Pozostałe tytuły inwestycyjne opiewają na zdecydowanie niższe kwoty i w większości są to inwestycje wieloletnie, które są rozłożone na kolejne latach. Moim zdaniem ten budżet to przede wszystkim marketingowy zabieg pokazania mieszkańcom, że w sprawie ich ulic coś się dzieje. A potem po wyborach w wyniku bardzo złej sytuacji finansowej gminy, część z nich zostanie odroczona w czasie.

Po drugie w mojej ocenie część pozycji drogowych jest niedoszacowane kosztowo, a po ogłoszeniu pierwszych przetargów okaże się, że będzie trzeba do nich dołożyć dodatkowe, raczej niemałe, środki. A to będzie się wiązało z rezygnacją z jednej drogi kosztem drugiej. Zwróćcie Państwo uwagę, że część środków budżetu inwestycyjnego przeznacza się na „drobnicę inwestycyjną” mającą na celu pokazanie się mieszkańcom przez ekipę rządzącą, przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Tu altanka i mini skwerek, tam ławka, oraz kilka zabawek na plac zabaw.

W mojej ocenie jest to powtórzenie zabiegu z przed pięciu lat, gdzie krótkotrwałe i prowizoryczne upiększenie kilku zauważalnych miejsc dało spodziewany efekt wyborczy. Bardzo niepokojącą bolączką tegorocznego budżetu jest trend powiększającego się deficytu i dalszego zadłużenia gminy, praktycznie to już do maksimum możliwych wskaźników.

Proszę mieć świadomość, że z 39 mln zł zaplanowanych na inwestycje w 2024 roku, aż 30 mln zł, będzie pochodzić z powiększenia długu gminy. Pod rządami obecnej Burmistrz Elżbiety Radwan i radnych z Klubu Pozytywny Wołomin, sytuacja finansowa gminy zrobiła się tak zła, że ze środków własnych można zrealizować tylko jedną, średniej wielkości inwestycję w roku, np. budowę ulicy pomiędzy Duczkami i Majdanem.

Dodatkowo, zgodnie z propozycją budżetu autorstwa Burmistrz Elżbiety Radwan, dług Gminy Wołomin ma wynosić na koniec przyszłego roku ponad 192 miliony złotych. Jest to już bardzo groźna sytuacja, gdyż, jeśli Rada Miejska nic z tym nie zrobi, gmina może być zagrożona w przyszłym roku utratą płynności finansowej.

Ta sytuacja pokazuje do jakiej sytuacja doprowadziła obecna Burmistrz. Gdy zdobyła władzę pod koniec 2014 roku zadłużenie oscylowało w granicy 59 mln zł. Po pierwszej kadencji zadłużenie wzrosło o około 30 mln zł. A w tej kadencji 2018-2024, Gmina Wołomin zostanie zadłużona na kolejne około 100 milionów złotych.

Dominik Kozaczka – Samorządowy Wołomin, współtwórca programu „Właściwi Ludzie”

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin - rekrutacja do gminnych przedszkoli

Wołomin – rekrutacja do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zmiany na trasach linii L36 i N62

Wołomin – zmiany na trasach linii L36 i N62

ZTM informuje, że w związku z przebudową ulicy Nadarzyńskiej w Kobyłce oraz ulicy 1 Maja w Wołominie (droga wojewódzka nr 634) i całkowitym [...]
0 komentarzy
Wołomin - utrudnienia na ul. Mickiewicza

Wołomin – zamknięcie dla ruchu ul. Mickiewicza na odcinku Kościelna – Miła

22 lutego 2024 roku (czwartek) ulica Mickiewicza na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Miłej będzie zamknięta dla ruchu.   Więcej informacji z [...]
0 komentarzy

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wołominie

1 marca Wołomin odda  hołd tym, którzy odznaczyli się odwagą w czasach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Zapraszamy Was do wspólnego uczczenia Narodowego Dnia [...]
0 komentarzy
Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że 26 lutego zostanie zamknięty wołomiński odcinek DW 634 Prace rozpoczną się na odcinku od Ręczajskiej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.