Zakończenie akcji Lato w Mieście Zielonka

13 sierpnia zakończył się ostatni turnus półkolonii w Zielonce organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Fundację Kolos z Zielonki.

W ostatnim dniu finałowego turnusu półkolonii towarzyszył dzieciom Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski, który kibicował dzieciom podczas zmagań sportowych, a na zakończenie dnia wręczył uczestnikom upominki.

Łącznie w Zielonce zorganizowanych zostało 7 turnusów, w czterech zielonkowskich szkołach podstawowych.  W akcji Lato w Mieście wzięło udział około 800 dzieci.

Każda ze szkół udostępniła sale lekcyjne, salę gimnastyczną oraz salę do spożywania posiłków. Dzieci miały również dostęp do infrastruktury znajdującej się na terenie szkoły ? boisk i placu zabaw.

Wszystkie grupy turnusowe w poszczególnych szkołach były podzielone na mniejsze podgrupy, do 15 osób, zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ. Dla każdej grupy przewidziana była oddzielna sala, w której realizowany był program półkolonii. Zajęcia prowadzone były z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Jeden turnus to 5 dni zabawy połączonej z edukacją. Program zawierał zajęcia plastyczne, sportowe oraz profilaktyczne prowadzone stacjonarnie w szkołach. Dwa dni w programie półkolonii wypełnione były wycieczkami całodniowymi. Wśród wycieczek znalazły się takie atrakcje jak:

  • Farma Iluzji
  • Park Rozrywki Julinek
  • Młyn Gąsiorowo
  • Centrum Nauki Kopernika oraz film ?Kosmiczny mecz 2?
  • Magiczne ogrody
  • Park wodny Suntago pod Mszczonowem

Każdy z turnusów odbył też całodzienną wycieczkę do Ośrodka AZS Warszawa w Zegrzu, gdzie dzieci pod okiem studentów Akademickiego Związku Sportowego, uczestniczyły w zajęciach wodnych. Wśród atrakcji był rejs motorówką i żaglówką oraz rowery wodne. Podczas wszystkich wodnych atrakcji dzieci miały założone kapoki, a nad bezpieczeństwem czuwał ratownik oraz instruktorzy posiadający wymagane kwalifikacje do prowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych.

Dodatkowo, dzieci biorące udział w półkoloniach skorzystały z pływalni w Ząbkach.

Podsumowaniem każdego turnusu półkolonii był dzień sportu w Szkole Podstawowej nr 4, organizowany w piątki. Podczas tego wydarzenia najlepsza drużyna otrzymywała puchar przechodni. Zaś podczas finałowego spotkania i zakończenia akcji Lata w Mieście puchary zostały wręczone dla każdej ze szkół w podziękowaniu za zaangażowanie i udział w zajęciach.

Koszt półkolonii dla uczniów szkół podstawowych z Zielonki wynosił 440 zł, z czego Urząd Miasta Zielonka w ramach dofinasowania akcji „Lato w mieście” pokrywał kwotę 150 zł.
Miasto Zielonka przekazało na ten cel łącznie  blisko  170 tys. zł.

Dzieci w ramach opłat za półkolonie miały zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku.

Półkolonie spotkały się z doskonałym odbiorem zarówno dzieci jak i rodziców. Rodzicom zagwarantowana została profesjonalna opieka nad dziećmi podczas okresu wakacyjnego. Dzieci z kolei mogły uczestniczyć w ciekawych i rozwijających zajęciach i poznać swoich rówieśników.

Szczególne podziękowania kierujemy do profesjonalnej kadry pedagogicznej, opiekunów, instruktorów i animatorów oraz dyrektorów szkół za zaangażowanie oraz opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Zielonki.

Osobne podziękowania kierujemy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Fundacji Kolos z Zielonki. Doceniamy Państwa zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki został włożony w organizację półkolonii dla najmłodszych mieszkańców Zielonki. – informuje UM Zielonka

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

PWiK w Zielonce poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego. Czas na składanie aplikacji upływa  23 grudnia br. Dokumenty aplikacyjne należy [...]
0 komentarzy
Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

W najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury i Sportu będzie bardzo kreatywnie w klimacie zbliżających się świąt. Ośrodek Kultury i Sportu  w Zielonce przygotował  [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o mały grant

Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w 2023 roku. Ogłoszenia o konkursach umieszczone są w Biuletynie Informacji [...]
0 komentarzy

Zimowa odsłona akcji na PSZOK w Zielonce

Już w ten weekend akcja Zielona Sobota w PSZOK nabierze bożonarodzeniowego klimatu. Przez najbliższe trzy soboty grudnia za kompletne elektrośmieci lub baterie można [...]
0 komentarzy
Zielonka - ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zielonka – ścieżka rowerowa gotowa do jazdy

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Słowackiego. Prace odebrał zastępca burmistrza Miasta Zielonka wraz z pracownikami Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta. Miejska sieć [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.