Zasady przebywania na poligonie Zielonka-Rembertów

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, przypominamy „Zasady przebywania na poligonie Zielonka-Rembertów będącym w użytkowaniu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU)”.

Zgodnie z Porozumieniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa z dnia 5 lipca 2013 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie poligonu użytkowanym przez WITU informuję, że:

1. Obwiązuje zakaz wstępu i przebywania na poligonie ludzi w celu wypasu zwierząt gospodarskich, koszenia trawy, zbierania jagód, łubinu, owoców, łowienia ryb i polowania na zwierzynę, kąpieli w jeziorach oraz przechodzenia i przejazdu przez teren poligonu różnymi pojazdami, zbierania niewybuchów, niewypałów, nie zużytej amunicji, łusek i innych materiałów niebezpiecznych itp.

2. W razie odnalezienia na terenie poligonu niewybuchów, niewypałów miejsce znalezienia należy w sposób widoczny oznaczyć, a powyższy fakt zgłosić pod numer 112, 022 761 44 01 lub do najbliższej placówki wojska albo policji.

3. Obowiązuje całkowity zakaz niszczenia, dewastowania wszelkich urządzeń poligonowych, a szczególnie tych, które mają wpływ na bezpieczeństwo, takich jak: tablice ostrzegawcze, szlabany, zapory itp.

4. Miejsca upadku pocisków, (kulochwyty strzelnic) jako miejsca szczególnie niebezpieczne są zabronione dla wszystkich osób przez okres całego roku.

5. Przebywanie ludzi w obrębie poligonu jest dozwolone za zgodą Dyrektora WITU (spacery, biegi terenowe, zbieranie runa leśnego, polowania, wędkowania itp.) jednak fakt ten musi być zgłoszony przed wejściem na poligon do służby dyżurnej WITU nr tel. 022 761 44 01.

6. Zakaz wejścia na teren poligonu obowiązuje również służby leśne i koła łowieckie, które najpóźniej w przeddzień wykonywania prac muszą uzyskać zgodę wejścia w teren pola roboczego w celu związanym z wycinką, pielęgnacją lasu lub gospodarką łowiecką. W zgłoszeniu tym należy podać:
• czas pracy;
• miejsce pracy;
• liczbę pracowników;
• nazwisko i funkcję odpowiedzialnego za prowadzenie pracy.

7. Uzyskanie zgody uprawnia do wejścia i przeprowadzania pracy na terenie poligonu, tylko w miejscu i czasie, który został wcześniej uzgodniony.

8. Każda osoba przebywająca na terenie poligonu jest zobligowana do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w WITU.

9. Granice poligonu nie są strzeżone, a jedynie oznakowane tablicami (zgodnie z przepisami)
POLIGON WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIIONY

10. Badania strzelaniem prowadzone są przez cały rok, w różnym czasie i dniach tygodnia, a nawet w dni wolne (tj. w sobotę i w niedzielę) co stwarza szczególne zagrożenie.

11. W stosunku do osób, które nie podporządkują się w/w zakazom sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego, a w wyjątkowych wypadkach wystawione mandaty przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Policji lub Straży Leśnej.

12. Jeżeli istnieje potrzeba zorganizowania spotkania z przedstawicielami WITU, proszę skierować pismo w tej sprawie na adres WITU.

13. WITU jako użytkownik poligonu Zielonka-Rembertów

NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY MATERIALNE
ORAZ WYPADKI LUDZKIE, W TYM ZAKOŃCZONE KALECTWEM lub ŚMIERCIĄ, WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZAKAZÓW

DW 634 (ul. Prymasa Wyszyńskiego) wyznacza skraj poligonu od strony północno-zachodniej, a ul. Wojska Polskiego – skraj zachodni.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.