Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

 LXIX Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi” za rok poprzedni;
  b) monitorowanie strategicznych dokumentów Gminy Zielonka: Lokalny Program Rewitalizacji za okres styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.;
  c) sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Zielonka za 2023 rok. (Druk Nr 674)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024. (Druk Nr 675)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039. (Druk Nr 676)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka. (Druk Nr 677)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Słowackiego i ul. Literackiej wraz z przeniesieniem własności budynku na rzecz Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wołominie oraz ustalenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. (Druk Nr 678)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony. (Druk Nr 679)
 11. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.
Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Rozśpiewany jubileusz Nutek Zielonki

Rozśpiewany jubileusz Nutek Zielonki

Zielonkowski chór seniorów „Nutki Zielonki” obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Na tę okoliczność chórzyści przygotowali jubileuszowy koncert w Kolejowej 11. Chór „Nutki Zielonki” działający [...]
0 komentarzy
Zielonka - 104. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Zielonka – 104. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Z okazji 104. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przypadała w sobotę 18 maja, Burmistrz Kamil Michał Iwandowski oraz Sekretarz Miasta Renata [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

W dniach 20-22 maja, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka. 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o [...]
0 komentarzy
Zielonka - konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Zielonka – konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Tylko do poniedziałku 20 maja UM Zielonka czeka na oferty od chętnych na najem jednej z działek na Gliniankach. Parcela jest ogrodzona i [...]
0 komentarzy
Startuje aktywny weekend w Zielonce

Startuje aktywny weekend w Zielonce

Ten weekend upłynie w Zielonce przede wszystkim pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę zapraszamy na spacer przez mokradła i poligon, a [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.