Zielonka – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się pobierając załączniki u dołu strony, bądź na stronie BIP Zielonka.  Ogłoszenia znajdują się również na urzędowej tablicy ogłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzedu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu: (22) 761-39-25.

Lp. Oznaczenie nieruchomości gruntowej Powierzchnia przeznaczona do najmu i opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Wysokość i termin wnoszenia opłat
1. WA1W/
00038437/9,
część dz. nr 7/6,
obręb 5-00-02
zabudowane 24 m²
+ 1 m2
niezabudowaneNieruchomość zabudowana pawilonem, położona jest w Zielonce przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na miejsca handlowe.
35U-H –
Przeznaczenie: teren zabudowy usług handlu –
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka (Uchwała XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z 22.02.2020 r, zmieniona Uchwałą
Nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r, zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/310/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz w zakresie §18 rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. LEX-I.4131.142.2017.JF)
Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 19,08 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren zabudowany dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce,
oraz 23,49 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką
11,67 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren niezabudowany dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w Zielonce,
oraz 11,67 zł za 1 m kw. miesięcznie netto dla przedsiębiorców, których siedziba znajduje się poza Zielonką.
Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.
2. WA1W/
00038437/9,
część dz. nr 7/6,
obręb 5-00-02
24 m2 zabudowane
+ 1 m2 niezabudowaneNieruchomość zabudowana pawilonem, położona jest w Zielonce przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na miejsca handlowe.
3. WA1W/00038437/9,
część dz. nr 7/6,
obręb 5-00-02
24 m2 zabudowane
+ 1 m2 niezabudowaneNieruchomość zabudowana pawilonem, położona jest w Zielonce przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na miejsca handlowe.
4. KW WA1W/
00029921/3;
część dz. ewid. nr 5 z obrębu 0023, 5-10-04
800 m2

Nieruchomość ogrodzona, niezabudowana, położona w Zielonce przy akwenie wodnym Glinianki

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275 zmienioną Uchwałą Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2008r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 58 z dnia 25.04.2008r. poz. 2073, wyżej wymieniony teren przeznaczony jest pod usługi sportu i rekreacji wodnej – symbol w planie US 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. stawka za w/w najem wynosi 2,07 zł netto za 1 m2 gruntu rocznie.

Czynsz roczny zostanie zwiększony o obowiązujący podatek VAT (obecnie 23%) i płatny będzie z góry do 30 kwietnia każdego roku na podstawie faktury VAT wystawianej rokrocznie do 10 kwietnia.
Opłaty za odpady komunalne i inne należności publiczno-prawne płatne według odrębnych przepisów i umów.

5. KW WA1W/
00008176/2;
część dz. ewid. nr 21 z obrębu 0004, 4-80-04
 15 m2

 

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Zacisznej, z przeznaczeniem pod garaż

 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka   w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej – obszar II (Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. opublikowana w Dz. Urz. woj. mazowieckiego z dnia 16.11.2017 r. poz. 10314 oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Woj. Maz. znak LEX   I.4131.304.2017.JF z dnia 7 listopada 2017 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. mazowieckiego z dnia  13 listopada 2017 r. poz. 10194 nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 14-MN Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren przeznaczony pod garaże i miejsca parkingowe
Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.
6. KW WA1W/
00085169/3;
część dz. ewid. nr 5 z obrębu 0020, 5-10-01
33 m2

 

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Podlesńej, z przeznaczeniem pod garaż.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka (uchwała Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004r. opublikowana w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275 zmieniona uchwałą Nr XIX/154/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2008r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 58 z dnia 25.04.2008r. poz. 2073)  nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oznaczonym symbolem P1 Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren przeznaczony pod garaże i miejsca parkingowe
Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.
7. KW WA1W/
00089674/7;
część dz. ewid. nr 8 z obrębu 0025, 5-20-02
15 m2

 

Nieruchomość położona jest w Zielonce przy ulicy Legionów, z przeznaczeniem pod garaż.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wyszyńskiego – obszar IV (Uchwała Nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. opublikowana w Dz. Urz. woj. mazowieckiego z dnia 12.07.2017 r. poz. 6052) oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Woj. Maz. znak LEX-I.4131.225.2017.JF z dnia 8 sierpnia 2017 r. (opublikowana w Dz. Urz. Woj. mazowieckiego z dnia 16 sierpnia  2017 r., poz. 6727) nieruchomość znajduje się cześciowo w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 48-MN oraz częściowo w liniach rozgraniczających drogi lokalnej oznaczonej symbolem 4KDD. Zgodnie z zarządzeniem Nr 138/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2021 r. tj. stawka minimalna 7,44 zł. 1 m kw. miesięcznie netto za teren przeznaczony pod garaże i miejsca parkingowe
Opłata za najem może podlegać corocznej aktualizacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

Okres najmu dla wszystkich nieruchomości wynosi 3 lata.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Zielonka – konkurs na najem działki z altaną tylko do 20 maja

Tylko do poniedziałku 20 maja UM Zielonka czeka na oferty od chętnych na najem jednej z działek na Gliniankach. Parcela jest ogrodzona i [...]
0 komentarzy
Startuje aktywny weekend w Zielonce

Startuje aktywny weekend w Zielonce

Ten weekend upłynie w Zielonce przede wszystkim pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę zapraszamy na spacer przez mokradła i poligon, a [...]
0 komentarzy
Zielonka - bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Zielonka – bezpłatny serwis rowerowy przed rajdem

Sprawny rower to podstawa bezpiecznego rajdu. W najbliższą sobotę 18 maja przy wejściu do Ośrodka Kultury i Sportu czekać będą fachowcy na dwóch [...]
0 komentarzy
Zielonka - szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Zielonka – szybko postępują prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali

Trwają intensywne prace w ulicach Jagiellońskiej i Gromali i coraz wyraźniej widać ich efekt. Usunięto starą nawierzchnię obu ulic, a wczoraj rozpoczęto prace [...]
0 komentarzy
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

II Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5. Porządek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.