Zawieszenie działalności nie zdejmuje obowiązków

zoltek

O możliwości zawieszenia działalności gospodarczej rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Zaczęły się wakacje, ale chyba nie dla wszystkch?
– Tak. Niektórzy czekali na nie cały rok. Dla jednych wakacje to doskonały moment, żeby zarobić, dla innych natomiast to czas na zawieszenie działalności.
– Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?
– To pewna alternatywa dla tych, którzy nie chcą zamykać firmy, kiedy nadejdzie cięższy okres. Warto jednak wiedzieć, jakie prawa i obowiązki obejmują takie osoby, ponieważ zawieszenie działalności nie jest jednoznaczne z nie wykonywaniem żadnych czynności z nim powiązanych..
– Czy w związku z tym przedsiębiorca ma prawo do podpisywania jakichkolwiek dokumentów związanych z zawieszoną firmą?
– Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowę o pracę może zawiesić działalność na czas nieokreślony lub określony, przy czym nie może być on krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego na wniosku CEIDG-1. W tym miejscu warto dodać, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, przy czym pracownicy ci przebywają w momencie zawieszenia działalności na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, czy urlopie rodzicielskim, również mogą dokonać zawieszenia działalności gospodarczej.
– A co w przypadku spółek cywilnych?
– W przypadku spółki cywilnej, jej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem, że zostanie zgłoszone przez wszystkich wspólników.
– Czy w trakcie zawieszenia nie można robić nic związanego z firmą?
– Co do zasady – zawieszenie działalności uniemożliwia wykonywanie czynności wchodzących w zakres prowadzonej firmy i osiąganie bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym niemożliwe jest dokonywanie sprzedaży towarów lub świadczenie usług, a co za tym idzie wystawianie dokumentów, tj. faktur, czy rachunków. Nie wyklucza to natomiast ponoszenia przez przedsiębiorcę kosztów zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. U każdego przedsiębiorcy koszty te będą inne, jednak w praktyce najczęściej są nimi: • koszty utrzymania lokalu, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności, • koszty utrzymania rachunków bankowych, obowiązkowe koszty
i opłaty, jakie należy ponosić nawet w okresie zawieszenia (np. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty leasingowe, koszty odsetek od kredytów, itp.)
– A co jeszcze może przedsiębiorca w okresie zawieszenia swojej działalności gospodarczej?
– Przedsiębiorca ma prawo do przyjmowania należności oraz obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej, ma prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, ma prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem, ma obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z czynnościami wykonywanymi przed zawieszeniem przedsiębiorstwa, a także ma obowiązek wykonywania wszelkich czynności nakazanych przepisami prawa.
– A tytułem podsumowania?
– Tytułem podsumowania powiem, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia swojej działalności gospodarczej bez problemu może zatwierdzać i podpisywać dokumenty, które mieszczą się w zakresie obowiązujących go praw i obowiązków. Oznacza to, że wydatki na m. in. zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów nie złamią warunków, jakim podlega zawieszenie działalności gospodarczej.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.