Zbyt mało na drogi

Źródła finansowania dróg krajowych w 2004 roku

Janusz
Piechociński

W powiecie wołomińskim na drogi corocznie powinno być wydawane
co najmniej 25 mln zł. Tyle niestety nie będzie wydane nigdy, jeśli
powiaty nie dostaną odpowiednich środków, a to wymaga zmiany
ustawy o finansach publicznych.

W kwocie całkowitego budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) środki spoza Budżetu Państwa stanowią
prawie 40%. Znakomita ich większość jest związana z zadaniami
modernizacyjnymi i inwestycyjnymi. Dopiero drugim, co do wielkości
źródłem środków finansowych na drogi krajowe jest
podatek akcyzowy od paliw silnikowych – 32.3 %, potem opłata drogowa
– 16.9%, rezerwa integracyjna – 8,5% i inne krajowe. Relacja wydatków
na zadania inwestycyjno – modernizacyjne do wydatków na
utrzymanie i remonty nawierzchni jest niekorzystna. Jest ona wynikiem
wieloletniego niedoinwestowania budowy nowych połączeń
komunikacyjnych oraz aktualnie zwiększających się potrzeb rozbudowy
infrastruktury sieci drogowej wynikającej ze wzrostu ruchu pojazdów.

Na przestrzeni czterech ostatnich lat zwiększyła się długość
wyremontowanych nawierzchni dróg krajowych. W 2000 i 2001 roku
wykonano po około 600 km remontów nawierzchni, w 2002 ponad
1100 km, a w 2003 prawie 1250 km.

W 2003 roku podpisano kontrakty na wzmocnienia, modernizacje i
przebudowy dróg na kwotę 980 mln zł. W roku bieżącym na
podobne zadania, w przypadku akceptacji przez UE, planuje się
podpisać kontrakty na kwotę 2560 mln zł.

Trzeba przyznać, że poprawę na sieci krajowej dostrzeżemy dopiero
w tym roku ale pamiętajmy o tym że, na sieci dróg
samorządowych mamy do czynienia z procesem przeciwnym. Szczególnie
drogi powiatowe wymagają natychmiastowego podwojenia nakładów.
Pamiętajmy o tym, że w roku 1999 do powiatów przekazano
wszystkie pozostałe drogi nawet nieutwardzone. Uznano, bowiem że,
nowy samorząd nie zaprotestuje otrzymując nowe zadanie bez
zapewnienia finansowania. W województwie samorządowym i
powiecie nie ma odpowiednich środków na poprawę, ba nawet na
utrzymanie stanu dróg już istniejących, co więc tu mówić
o nowych inwestycjach. Wielokrotnie, jako przewodniczący Sejmowej
Komisji Infrastruktury, sygnalizowałem ten problem. Same działania na
sieci dróg krajowych nie poprawią sieci drogowej. Tym
bardziej, że, już widać słabość samorządu spowodowaną brakiem środków
na wykorzystanie środków unijnych na ten cel. Postuluję wiec
wpisanie w spec – ustawę dróg wojewódzkich i
powiatowych, zapewnienie powiatom i samorządowi wojewódzkiemu
udziału w Krajowym Funduszu Drogowym.

Przypominam, że wzrost ruchu drogowego w Polsce jest bardzo
zróżnicowany. Największy wzrost ruchu o ok. 44% zanotowano dla
samochodów ciężarowych – bez przyczep – 17 % z przyczepami aż
o 68%. Kierowane, więc słuszne postulaty wobec Starosty I Rady
Powiatu nie mogą być zrealizowane. W powiecie wołomińskim na drogi
corocznie powinno być wydawane co najmniej 25 mln zł., tyle niestety
nie będzie wydane nigdy, jeśli powiaty nie dostaną odpowiednich
środków, a to wymaga zmiany ustawy o finansach publicznych.