Zielonka – dofinansowanie do renowacji zabytków

Trwa nabór propozycji zadań do dofinansowania w ramach „Rządowego Programu Ochrony Zabytków”. Propozycje inwestycji związanych z renowacją zabytków w Zielonce można  zgłaszać do Urzędu  Miasta do  8 marca 2023 roku. Oznacza to, że właściciele zabytków położonych w Zielonce, mogą – za pośrednictwem Urzędu Miasta, starać się o dofinansowanie prac konserwatorskich i odnowieniowych. 

Uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne lub jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające tytuł prawny do zabytku.

Dofinansowanie  można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków.

Szczegółowe informacje, w tym  zakres prac objętych dotacją, znajdują się ogłoszeniu  Burmistrza Miasta Zielonka.

Wnioski  o dotację (zgodnie z załączonym poniżej wzorem) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5, 05-220 Zielonka osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera, lub też złożyć elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UM Zielonka ePUAP (tj. /UMZielonka/skrytkaESP/).

 Termin naboru wniosków: 08 marca 2023 r. godz. 1600 (decyduje data wpływu do UM Zielonka). Wnioski złożone po godzinie granicznej nie będą rozpatrywane.

Propozycje zadań inwestycyjnych, zebrane w ramach naboru gminnego, będą stanowić podstawę do wystąpienia przez Miasto Zielonka z wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Przyznanie dotacji będzie możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Miasto Zielonka, w naborze prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz po uzyskaniu promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

60 lat Zespołu Szkół w Zielonce

60 lat Zespołu Szkół w Zielonce

W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce miała miejsce doniosła uroczystość. Szkoła świętowała 60-lecie działalności. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w [...]
0 komentarzy

Weekend pełen wrażeń w Zielonce

Najbliższy weekend w Zielonce będzie pełen wrażeń. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani kultury jak i dobrej zabawy. SOBOTA, 2 GRUDNIA Kiermasz [...]
0 komentarzy
Klembów - na pierwszym miejscu w rankingu "Gminy Dobre Do Życia"!

Zielonka – w TOP 50 gmin dobrych do życia

W tegorocznej edycji zajęła 48. miejsce wśród 2477 gmin w Polsce.  Jest 16. gminą w województwie mazowieckim i 1 pośród gmin w powiecie [...]
0 komentarzy
Zielonka - czas na szkolne kiermasze świąteczne

Zielonka – czas na szkolne kiermasze świąteczne

Już od lat w tym okresie szkoły podstawowe w Zielonce organizują kiermasze związane ze Świętami Bożego Narodzenia, na które zapraszają wszystkich mieszkańców. Pierwszy [...]
0 komentarzy
Zielonka - Świąteczna akcja "Zielona Sobota" w PSZOK

Zielonka – Świąteczna akcja „Zielona Sobota” w PSZOK

Już od najbliższej soboty, 2 grudnia rozpocznie się  coroczna, zimowa odsłona akcji „Zielona Sobota”. Na nowy dom czekają choinki i inne gadżety. Podobnie, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.