Zielonka – konkurs na działkę na Gliniankach tylko do 14 czerwca

Do piątku, 14 czerwca można składać oferty w konkursie na najem działki na Gliniankach. Nieogrodzona parcela ma aż 800m2 powierzchni.

Działka położona jest w atrakcyjnej okolicy ostatniego stawu gliniankowego bardzo blisko samego stawu.

Minimalna stawka najmu to 2,07 zł netto za 1 m2 rocznie. Swoje oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca, do godziny 15:00 na specjalnym formularzu, dostępnym do pobrania w załączeniu.

Ogłoszenie nr 6
w sprawie najmu nieruchomości gminnej –
działki rekreacyjnej oznaczonej numerem 5/5 położonej w okolicy Glinianek

 

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na najem gruntu – działki rekreacyjnej niezabudowanej położonej w okolicy Glinianek o powierzchni 800 m2. Stanowi ona część działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 5 z obrębu 0023, 5-10-04.

Wybór Najemcy wskazanej powyżej nieruchomości gminnej dokonany będzie w oparciu o Procedurę wyboru Najemcy nieruchomości gminnych – działek rekreacyjnych w okolicy Glinianek na okres do lat 3, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku.

Osoby zainteresowane najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury (plik do pobrania na dole ogłoszenia). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NAJMU NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ – działka rekreacyjna nr 5/5 w okolicy Glinianek – Ogłoszenie nr 6, w Kancelarii Urzędu Miasta Zielonka (oferty można również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta).

Stawka minimalna opłaty z tytułu najmu: 2,07 zł netto za 1 m2 rocznie. Do stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2024 roku do godz. 15.0o


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

  1. wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy, oraz rozliczania opłat za dzierżawę,
  2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych – identyfikator oferenta zostanie opublikowany w protokole z oceny ofert. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych – wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych – podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu: (22) 761 39 25.

Załączniki:

  1. Procedura wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 25/22 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2022 roku).
  2. Oferta najmu nieruchomości gminnej (stanowiąca załącznik nr 2 do procedury wyboru najemcy na okres do lat 3 nieruchomości gminnej)

 

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

Już za miesiąc, 18 sierpnia, odbędzie się III edycja Nightskatingu. To będzie pełen pozytywnych emocji przejazd ulicami Zielonki, z energetyczną muzyką w tle. [...]
0 komentarzy
Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki zaprasza do zgłaszania kandydatów do corocznej nagrody Mutka vel Zielonka 2024. Nagroda Mutka vel Zielonka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Zielonka – Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Kolejne muzyczne doznania przed mieszkańcami Zielonki. Jutro za dawkę dobrej energii zadba zespół coverowy Boggie Night. Grające sąsiedztwo z rock&rollowym brzmieniem zagra tym [...]
0 komentarzy
Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna "Aktywna Zielonka”

Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna „Aktywna Zielonka”

Zakończyły się pierwsze zajęcia z wakacyjnej oferty „Aktywna Zielonka”. Warsztaty cyrkowe oraz inne aktywności w Miejskim Parku Dębinki, jak również zajęcia na skateparku, [...]
0 komentarzy
Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek dwóch samochodów osobowych wydarzył się w Zielonce, na pechowym skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sienkiewicza 14 lipca o godz. 21.30. – W tym [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.