Zawiadomienie o III Sesji Rady Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka nieczynny 31 maja

III Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
 5. Raport o stanie Miasta Zielonka za 2023 rok:
  a. przedstawienie raportu o stanie Miasta Zielonka za 2023 rok przez Burmistrza Miasta Zielonka;
  b. debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. (Druk Nr 21)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 r. (Druk Nr 22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. (Druk Nr 23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2023 r. (Druk Nr 13A)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. (Druk Nr 14)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2023 r. (Druk Nr 15)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. (Druk Nr 24)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Zielonce. (Druk Nr 25)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie działań wspierających rodziny wielodzietne. (Druk Nr 26)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zielonka. (Druk Nr 27)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody. (Druk Nr 28)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. (Druk Nr 29)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
 19. na II półrocze 2024 r. (Druk Nr 30)
 20. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

 

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.

Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

Już za miesiąc, 18 sierpnia, odbędzie się III edycja Nightskatingu. To będzie pełen pozytywnych emocji przejazd ulicami Zielonki, z energetyczną muzyką w tle. [...]
0 komentarzy
Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki zaprasza do zgłaszania kandydatów do corocznej nagrody Mutka vel Zielonka 2024. Nagroda Mutka vel Zielonka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Zielonka – Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Kolejne muzyczne doznania przed mieszkańcami Zielonki. Jutro za dawkę dobrej energii zadba zespół coverowy Boggie Night. Grające sąsiedztwo z rock&rollowym brzmieniem zagra tym [...]
0 komentarzy
Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna "Aktywna Zielonka”

Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna „Aktywna Zielonka”

Zakończyły się pierwsze zajęcia z wakacyjnej oferty „Aktywna Zielonka”. Warsztaty cyrkowe oraz inne aktywności w Miejskim Parku Dębinki, jak również zajęcia na skateparku, [...]
0 komentarzy
Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek dwóch samochodów osobowych wydarzył się w Zielonce, na pechowym skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sienkiewicza 14 lipca o godz. 21.30. – W tym [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.