Marki – Wigry 2024 – obóz harcerski

Marki - wniosek o grant

W dniu 2024-06-06 13:44:29 w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania publicznego pt. „Wigry 2024” – piętnastodniowego obozu harcerskiego dla minimum 25 osób, młodzieży z Marek.

Podsumowaniem całorocznej działalności drużyn harcerskich jest obóz letni. Obozując pod namiotami stwarzamy warunki do wykazania się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. Różnorodne aktywności, zorganizowane przez instruktorów harcerskich skupiają się na wszechstronnym rozwoju uczestników (fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i społecznym).

Obóz jest nie tylko możliwością obcowania z naturą, ale również miejscem, gdzie uczestnicy uczą się jak budować i bezpiecznie rozpalać ogniska, przygotowywać schronienie, orientować się w terenie, czy też udzielać pierwszej pomocy. Obrzędowość obozu (fabuła) będzie oparta na wydarzeniach z okresu Powstania Warszawskiego jako nawiązanie do 80. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach pracy w systemie małych grup, uczestnicy mają okazję skupić się również na kształtowaniu wartości takich jak komunikacja, współpraca w zespole, szacunek i empatia.

Całkowity koszt zadania to 40 000,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 18 czerwca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść oferty w załączeniu

NGO/CAF3
11 czerwca 2024, godz. 18:15
#Organizacje pozarządowe #CAF 3

Załączniki:

oferta__zhp.pdf

Więcej informacji z Marek

Marki - 80. rocznica mordu na Kruczku

Marki – 80. rocznica mordu na Kruczku

W tym roku przypada 80. rocznica bestailskiego mordu na mieszkańcach Marek i Zielonki. Zapraszamy Państwa do wspólnego oddania  hołdu ofiarom. Uroczystość rozpocznie się [...]
0 komentarzy
Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

Przedłuż ważność Mareckiej Karty Mieszkańca

1 lipca utraciły ważność karty wydane na podstawie PIT-u za rok 2022. Jeśli jeszcze nie posiadacie Mareckiej Karty Mieszkańca (MKM) lub nie przedłużyliście [...]
0 komentarzy
Marki - rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Marki – rozpoczęcie prac nad planem ogólnym dla miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki: Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]
0 komentarzy
Marki - Kino letnie 2024

Marki – Kino plenerowe w Parku Briggsów

W czwartek (18 lipca) w kinie pod chmurką  wyświetlony zostanie polski film komediowy „O psie, który jeździł koleją” z 2023 r.  Wstęp wolny! [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Zosi

Marki – roboty w ulicy Zosi

17 lipca rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni ulicy Zosi (położoną między Szpitalną i Leśną). Wykonawca prac – Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.