Zielonka – opłata za odbiór odpadów bez zmian

Nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów w Radzyminie

Tegoroczny przetarg przyniósł  korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Dobrą informacją jest utrzymanie stawki opłaty śmieciowej na dotychczasowym poziomie. Nie zmienił się również wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, co powoduje, iż odbiory odbywają się w niezmienionym systemie.

Niezmiernie istotną kwestią dla samorządu Zielonki były kwestie finansowe gospodarki odpadami. Od dłuższego już czasu światowa gospodarka boryka się z wieloma problemami, sytuacja jest niestabilna. Dlatego cieszy nas fakt, iż mimo trudnych warunków gospodarczych, czyli wysokiej inflacji, wzrostu płac, cen paliw i prądu oraz wzrostu kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych, udało się utrzymać dotychczasową wysokość opłaty, która w Zielonce kształtuje się następująco:

  • 32 zł od osoby w gospodarstwie domowym prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów;
  • 128 zł od osoby w gospodarstwie domowym, w którym nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – opłata naliczana jest w drodze decyzji;
  • zwolnienie w wysokości 0,50 zł od osoby ujętej w deklaracji – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali składowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach w zamian za zwolnienie z części opłaty, będą mogli oddawać do PSZOK te odpady, których nie można kompostować, natomiast nie będą mogli wystawiać brązowych worków przed posesje.

 

Więcej informacji z Zielonki

PSZOK

Zielonka – zmiany godzin pracy PSZOK od 1 do 4 lutego

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce w dniach 1 – 4 lutego 2023r.  będzie czynny w zmienionych godzinach. środa 7:00 – 15:00; [...]
0 komentarzy

Zielonka – korekta porannego kursu L27

Od najbliższego poniedziałku, 30 stycznia nastąpi korekta porannego kursu autobusu linii L27 po godzinie 7:00. Zmiana ma na celu lepsze dostosowanie rozkładu jazdy [...]
0 komentarzy

Zielonka: 1 lutego ruszają dwa kolejne, miejskie programy z dotacjami

Już 1 lutego startują dwa kolejne, miejskie programy dotacyjne. Dofinansowania można  pozyskać na przyłącze gazowe oraz instalację do gromadzenia deszczówki. Pula środków finansowych [...]
0 komentarzy
Zielonka - plac zabaw w Osiedlu Przemysłowa wkrótce z nowym sprzętem

Zielonka – plac zabaw w Osiedlu Przemysłowa wkrótce z nowym sprzętem

Modernizujemy plac zabaw przy ul. Przemysłowej. Prace podjęliśmy już teraz, by od wczesnej wiosny najmłodsi mieszkańcy z tego rejonu Zielonki mogli wspólnie bawić [...]
0 komentarzy
Zielonka - ulica Długa w toku prac modernizacyjnych

Zielonka – ulica Długa w toku prac modernizacyjnych

Minął zaledwie tydzień od chwili zamknięcia ulicy Długiej na całej długości, a znaczne zaawansowanie prac jest już doskonale widoczne. Wykonawca w tym czasie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.