Zielonka – Raport o stanie Miasta za 2023 rok

Zielonka - Raport o stanie Miasta za 2023 rok

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2023 r.

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Pan Kamil Michał Iwandowski – Burmistrz Miasta Zielonka przedstawił w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Raport o stanie Miasta Zielonka 2023 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Zielonka w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta Zielonka rozpatruje Raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym na III Sesji Rady Miasta Zielonka zaplanowanej na dzień 19 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2023 r. Obrady odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 (sala konferencyjna – parter).

Szczegółowy porządek obrad III Sesji Rady Miasta zostanie przygotowany
i opublikowany na stronie miasta www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka w dniu 12 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w debacie nad Raportem uczestniczą Radni Rady Miasta Zielonka, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Zielonka mogą zabierać również głos mieszkańcy miasta.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miasta Zielonka postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 – Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta (pok. 4) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek godz. 8:00 – 16:00, piątek godz. 8:00 – 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym III Sesję Rady Miasta tj. do 18 czerwca 2024 r. (wtorek).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Miasta Zielonka 2023 r. Rada Miasta Zielonka przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Rada Miasta Zielonka podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki


Proponowany wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 – Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta (pok. 4) oraz na naszym portalu (załącznik na dole artykułu).

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - dla każdego coś miłego na weekend

Zielonka – dla każdego coś miłego na weekend

Ten weekend w Zielonce będzie należał przede wszystkim do dzieci, choć dla dorosłych też są ciekawe propozycje, jak choćby Grające Sąsiedztwo na Siwkach. [...]
0 komentarzy
Zielonka - Lato w Mieście - tu nie ma nudy!

Zielonka – Lato w Mieście – tu nie ma nudy!

Za nami pierwszy turnus półkolonii „Lato w mieście”, dzisiaj rozpoczął się następny. Dzieci odwiedziły już m.in. „Malowaną zagrodę”, były w parku trampolin, w [...]
0 komentarzy
Cyberbezpieczna Zielonka

Cyberbezpieczna Zielonka

Miasto Zielonka wkracza na nowy poziom bezpieczeństwa cyfrowego dzięki projektowi „Cyberbezpieczna Zielonka”. Dzięki pozyskaniu ponad 750 000 zł ze środków europejskich w ramach [...]
0 komentarzy
Zielonka - artystyczny weekend - czas start

Zielonka – artystyczny weekend – czas start

Plener malarski, klasyczna muzyka na żywo, kino pod gwiazdami i koncert atrystyki z Majorki – na ten ciepły, wakacyjny weekend przygotowano atrakcje artystyczne [...]
0 komentarzy
Zielonka - zielona Sobota w PSZOK

Zielonka – zielona Sobota w PSZOK

Mieszkańcy, którzy oddadzą do Punktu przy ul. Krzywej kompletne elektrośmieci lub baterie, otrzymają w zamian sadzonki kwiatów albo praktyczne eko-upominki.  Oprócz  barwnych kwiatów, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.