Żłobek w Tumirai taniej

Żłobek Tumirai jako jedyny z terenu Wołomina otrzymał dotację w ramach resortowego programu maluch. Projekt został napisany dzięki merytorycznemu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.

Zależało nam, aby nasza placówka spełniała wysokie standardy opiekizapewniamy etatową opiekę medyczną w postaci położnej, sale są monitorowane online, mamy własne mini zoo oraz szklarnię. Ministerstwo wybrało nasz projekt z czego jesteśmy niezwykle dumni bowiem pozwoli to obniżyć koszty miesięcznego pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku do 200 zł (dla dzieci spoza Gminy Wołomin) oraz do 0 zł (dla dzieci z terenu Gminy Wołomin, bowiem gmina dotuje 200 zł dzieciom zamieszkałym na terenie gminy).

Środki w wysokości 102 tys. złotych zostaną uruchomione przez Ministra Finansów najprawdopodobniej w listopadzie. Wówczas rodzice otrzymają zwrot opłat poniesionych w okresie od września bieżącego roku. Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku. Placówka będzie brała udział w kolejnych konkursach dotacyjnych bowiem naszym celem jest zwiększenie dostępności miejsc żłobkowych. Gmina Wołomin nie ma jeszcze uchwały, która by pozwalała dotować miesięczne pobyty dziecka w żłobku. W przedszkolach czesne jest zwykle dużo niższe niż w żłobkach bowiem gminy mają obowiązek je dotować z mocy ustawy. W tym roku żłobek Tumirai wraz z Fundacją  Mamy Wołomin i p. Lilianą Zientecką z UM wypracował wspólny front i dzięki temu środki zostały przyznane naszemu żłobkowi. Jednak zadanie konkursowe będzie realizowane tylko do końca bieżącego roku. Czy Gmina Wołomin uchwali w przyszłym roku dotację do żłobków, tak jak robią to inne gminy? Trudno powiedzieć. Liczymy na to, iż powrót rodzica na rynek pracy i godna opieka nad dzieckiem będzie dla Wołomina ważna. Będziemy w imieniu rodziców dalej współpracować z Urzędem w tej kwestii.

Więcej informacji dotyczących programu znajdziecie Państwo http://www.zlobki.mpips.gov.pl/utworzinstytucje/maluchinstytucje/maluch-20 13-edycja-2/

Emilia Polnau-Wrzesińska
Dyrektor Zarządzający
Niepubliczne Przedszkola Tumirai
www.tumirai.pl

Komentarze

komentarzy