Zmiana stawki za odbiór odpadów w Zielonce

Ze względu na znaczący wzrost cen na rynku odbioru odpadów, zmianie ulegnie opłata za odbiór od mieszkańców Zielonki. Od 1 kwietnia 2018 r. będzie ona wynosiła dla gospodarstw domowych (bez względu na rodzaj zabudowy), które segregują śmieci  12 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku zbierania nieselektywnego będzie to 24 zł od osoby.

Ustalenie opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców Zielonki jest prostym działaniem matematycznym, w którym najniższa oferta z przetargów ogłaszanych przez Miasto Zielonka, dzielona jest przez liczbę osób korzystających z usługi.

W ostatnich miesiącach doszło do bardzo dużej podwyżki stawki opłaty za składowanie tony odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, która wzrosła z 24 zł do 140 zł za tonę odpadów. Podwyżka ta wnika ze zmienionego 6 marca 2017 r. rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. Z 2017 r. poz. 723. Efektem tej sytuacji była odmowa podpisania przez firmę umowy na odbiór odpadów w cenie, o której informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku (tj. 10 zł od osoby).

Miasto Zielonka trzykrotnie ogłaszało przetarg na odbiór odpadów. Do ostatniego z nich, ogłoszonego na początku tego roku, stanęło siedem firm. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 3,8 mln zł, zaś najtańsza na kwotę 2,04 mln zł. Złożyła ją firma MZO Wołomin Sp. z o. o. Jest to kwota znacznie wyższa niż do tej pory, wynikająca właśnie z opisanego powyżej wzrostu cen na rynku. Podobna sytuacja spotyka wiele innych polskich gmin.

Dlatego podczas lutowej sesji Rady Miasta Zielonka przyjęte zostały zaktualizowane stawki za odbiór odpadów, które obowiązywać będą od 1 kwietnia 2018 r. do końca marca 2019 r.

Wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców Zielonki. Termin płatności nie ulega zmianie. Opłatę za odpady uiszczamy za bieżący miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc kwiecień w terminie do 31 kwietnia 2018 r.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Należy je złożyć do Urzędu Miasta Zielonka tylko w trzech przypadkach: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość; zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane); lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.