Zmiany w powiatowych władzach Platformy

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski nowym Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie wołomińskim. Delegaci na walny zjazd powiatowej PO wybrali również radę, która powołała nowy skład zarządu.

W sobotę 5 października w Sali wołomińskiego Cechu spotkali się działacze wybrani na delegatów podczas walnych zebrań w kołach miejskich (Wołomin, Radzymin, Klembów, Tłuszcz, Marki, Kobyłka, Zielonka i Ząbki). Podczas obrad dotychczasowy przewodniczący Igor Sulich złożył sprawozdanie z działalności zarządu w ostatniej kadencji.

Swoją funkcję, po rezygnacji Macieja Urmanowskiego, pełnił od marca, więc ze zrozumiałych względów ten okres został omówiony najbardziej szczegółowo. Otwarcie biura parlamentarnego w Zielonce, aktywne wspieranie budowy obwodnicy Marek i drogi 634 oraz zajęcie stanowiska w sprawie upartyjnienia obchodów z okazji 15 sierpnia to główne pola działalności PO w naszym regionie. Dużo uwagi poświecono sytuacji szpitala wołomińskiego. – Kwestia wołomińskiego szpitala jest dla nas bardzo ważna ? powiedział radny powiatowy i były starosta Maciej Urmanowski ? szukamy na komisjach rozwiązań mogących pomóc placówce i recenzujemy działania obecnego zarządcy. Niestety władze powiatu nie chcą brać udziału w merytorycznej dyskusji. Sprzyjają za to działaniom ?pod publiczkę? parlamentarzystów z własnej partii. My skupiamy się na pracy, a nie na wizerunkowych sztuczkach ? dodał radny Urmanowski.

Zebrani po wysłuchaniu sprawozdania udzielili zarządowi absolutorium. Kolejnym punktem, który wzbudził wiele emocji był wybór przewodniczącego. Zgłoszono dwóch kandydatów, Krzysztofa G. Strzałkowskiego oraz Igora Sulicha. Obydwaj przedstawili podczas debaty swoją wizję kierowania strukturami PO w powiecie. Tajne głosowanie wygrał wicemarszałek województwa. W pierwszych słowach podziękował dotychczasowemu liderowi za ciężką pracę i zaprosił go do wspólnej pracy w zarządzie. ? Chciałbym dobrze przygotować nasze struktury do dwóch kampanii wyborczych w 2014 roku. Szczególnie ważne dla nas będą wybory samorządowe za rok ? mówił Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. ? Mam nadzieję, że osiągniemy w nich sukces, stanowiąc alternatywę dla obecnej koalicji. W latach 2006-2010 pokazaliśmy, że potrafimy realizować inwestycje i być wiarygodnym partnerem dla koalicjantów w radzie powiatu i starostwie.

Zjazd wybrał również 25 osobową Radę Powiatową, która wyłoniła 13 osobowy zarząd. Znaleźli się w nim przedstawiciele wszystkich kół. Funkcje wiceprzewodniczących będą pełnić Igor Sulich (Wołomin), Tomasza Kalata (Ząbki) i Arkadiusz Werelich (Marki). Skarbnikiem pozostała Bożena Borkowska (Wołomin), a sekretarzem Adam Łossan z Zielonki. Ponadto w składzie zarządu znaleźli się: Halina Bonecka i Sławomir Ludwiniak z Radzymina, Sławomir Klocek (Klembów ? Tłuszcz), Przemysław Majewski z Kobyłki, Łukasz Kukiełka z Ząbek i Łukasz Ryszka z Zielonki oraz Maciej Urmanowski (Wołomin). Zebrani wybrali również delegatów na zjazd Regionu Mazowsze, który odbędzie się w ostatni weekend miesiąca.

Artur Rola