02. Jedynka NIE do remontu?

– Moim zdaniem nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 1. W tej chwili w Wołominie jest wystarczająca ilość szkół i sal lekcyjnych. Należy pamiętać, że liczba dzieci w wieku szkolnym ciągle się zmniejsza – powiedział nam Zymunt Nieznański.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wołomin dr Andrzej Gorczyński, dyrektor ZEASiP w Wołominie, przedstawił radnym wynik prowadzonych prac mających doprowadzić do remontu SP Nr. 1. Z przedstawionych materiałów wynika jednoznacznie, że budynek w którym przez wiele lat mieściła się wołomińska „jedynka” wymaga kapitalnego remontu. Gmina zgromadziła szereg materiałów, opracowań i ekspertyz, które oceniają stan techniczny budynku. Wynika z nich, że, aby po remoncie w budynku przy Wileńskiej 32, w dalszym ciągu mieściła się szkoła, należy go podwyższyć oraz rozbudować.
W jednej z ekspertyz czytamy: „Biorąc pod uwagę, że obiekt ten figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wpisu budynku do rejestru zabytków, wszelkie sprawy związane ze zwiększeniem parametrów technicznych, takich jak zmiana wysokości obiektu czy powiększenie powierzchni zabudowy jest niemożliwe z uwagi na jego zabytkowy charakter oraz usytuowanie”.
Na tematewentualnego remontu budynku na potrzeby szkolne krytycznie wypowiedział się również Mazowiecki Kurator Oświaty
Przypomnijmy
Dyskusja na temat dalszego losu budynku „jedynki” toczy się w Wołominie od wielu lat. Opinie na ten temat są różne. Remont szkoły ma równie wielką liczbę zwolenników jak i przeciwników. Za utrzymaniem szkoły w starym miejscu wielokrotnie opowiadali się rodzice dzieci uczęszczających do placówki, jak też jej absolwenci. – Na pewno nie zgadzamy się z tym co mówiono na sesji. Będziemy w dalszym ciągu protestowali – powiedział nam jeden z rodziców.
Inną opinię na ten temat usłyszeliśmy od Zygmunta Nieznańskiego, przewodniczącego Rady w Wołominie. – Moim zdaniem nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 1. W tej chwili w Wołominie jest wystarczająca ilość szkół i sal lekcyjnych. Należy pamiętać, że liczba dzieci w wieku szkolnym ciągle się zmniejsza – powiedział nam. Problem „jedynki” stawał już nie raz pod obrady wołomińskiej rady. Ostatni raz kilka miesięcy temu. Wówczas pod obecność przedstawicieli środowiska szkoły za rozpoczęciem prac zmierzających do remontu zagłosowała większość radnych.
Burmistrz Wołomina przedstawiając radnym, 25 sierpnia, zebrane opienie, zaprosił do wznowienia dyskusji na temat przyszłości „jedynki” na kolejnej sesji.
Propozycja Mikulskiego zakłada, że budynek byłby w dalszym ciągu przeznaczony na cele oświatowe. Na pierwszym piętrze znalazłaby swoją lokalizację biblioteka multimedialna a na ostatniej kondygnacji centrum kształcenia metodycznego dla nauczycieli z terenu powiatu. – Prowadzimy rozmowy ze starostą powiatu wołomińskiego, który jest również zainteresowany takim rozwiązaniem – mówił podczas sesji Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina.
Czy i jaką decyzję, dotyczącą przyszłości budynku jak i samej „jedynki” radni podejmą na najbliższej sesji? Trudno dziś przewidzieć. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy do sesji tej przygotowuje się również środowisko SP 1.
Teresa Urbanowska