02. Radzymin – gmina wiekich szans

Rozmowa z Andrzejem Siarną, wiceburmistrzem Radzymina, odpowiedzialnym za gminne inwestycje

– W jednym z felietonów zamieszczonych na naszych łamach, Janusz Piechociński, poseł PSL napisał, że Radzymin to jedna z niewielu dziś gmin powiatu wołomińskiego, które dynamicznie się rozwijają. O co chodzi z tym rozwojem Radzymina?
– Jest to prawda. Grunty na terenie Radzymina cieszą się dużym powodzeniem wśród inwestorów zewnętrznych. Nie ma dnia, żeby do gminy nie wpłynęło kilka czy kilkanaście wystąpień o wydanie warunków zabudowy. To świadczy o dużym zainteresowaniu Radzyminem przez inwestorów zewnętrznych. Inwestorzy interesują się nie tylko gruntami pod budowę budynków mieszkalnych. Wiele dotyczy inwestycji biznesowych. Nie o wszystkich możemy już dziś mówić. Jednym z przykładów jest pralnia o zasięgu europejskim, która chce zlokalizować się na terenie naszej gminy w Słupnie. Firma ma w planie w pierwszym etapie zatrudnienie 80 osób. Docelowo znacznie więcej. W związku z tą inwestycją jako gmina podjęliśmy decyzje o budowie kanalizacji w Słupnie, która, aby inwestycja mogła powstać, musi być zrealizowana do końca tego roku. Oferta inwestora jest dla gminy korzystna. Chce on bowiem doinwestować budowę kanalizacji w wysokości 1.200 tys. zł. Z czego 600 tys. zł. ma być dotacją dla gminy a kolejne 600 pożyczką, która zostanie rozliczona eksploatacją pralni. Zakładany plan dobowy zrzutu wody w ilości 200 m3 pozwoli na zwiększenie budżetu MZWiK o znaczną kwotę. Z tej inwestycji skorzystają również mieszkańcy bo czas jej realizacji jest bardzo krótki i w pierwszym etapie należy podłączyć pralnię, jednak już w przyszłym roku będziemy mogli podłączyć mieszkańców Radzymina, Słupna i Cegielni. Inwestor zobligował gminę do wykonania inwestycji do końca roku, umowa jest dla nas korzystna i w sytuacji gdyby nie znalazł się wykonawca, który wykona inwestycję we właściwym czasie. Gmina nie poniesie konsekwencji.
– I to wszystko?
– Nie jest to jedyna inwestycja. Kolejnym inwestorem jest Serwis SCANIA – inwestycja jest na etapie uzyskiwania pozwoleń budowlanych, będzie realizowana również w Słupnie. To kolejne szansa na nowe miejsca pracy w naszej gminie. Pojawiają się również inwestorzy zagraniczni, którzy przedstawiają propozycje dużych inwestycji. I tak na przykład w przygotowaniu jest oferta dla terenów Ciemne – Dybów o pow. 600 ha, która uwzględnia tereny pod budownictwo jednorodzinne, przemysł, usługi i handel z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi.
– To inwestorzy zewnętrzni a co z inwestycjami gminnymi?
– Tu też nie jest źle. Roczny plan budżetu Radzymina to 39 milionów zł. – łącznie z subwencjami i dotacjami. Potrzeby i wnioski zgłaszane przez mieszkańców to ok. 120 milionów zł. – czyli cztery całkowite roczne budżety Radzymina. Jeśli chodzi o 2005 rok to na inwestycje gminne przeznaczamy 14 mln. zł. w tym pożyczki na 6.800 tys. zł., głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.
Ważnym elementem zadłużenia gmin są środki zabezpieczane na poczet dotacji unijnych. Gmina musi zabezpieczyć pieniądze pokrywające w 100% koszt inwestycji. Zainwestowane pieniądze są zwracane w trakcie realizacji inwestycji, co gwałtownie obniża zadłużenie. Pieniądze są na kilka miesięcy zamrożone. W związku z tym nie można sobie pozwolić na składanie wniosków przekraczających budżet. Zadłużenie nie może na dzień dzisiejszy przekroczyć 29,3% całego budżetu. Radzymin jest poniżej tego zadłużenia.
Rozmawiała Teresa Urbanowska

Jedno przemyślenie nt. „02. Radzymin – gmina wiekich szans

  1. Jest Pan wspaniałym gospodarzem to nie ulega żadnej wątpliwości ,ale ośmielę poruszyć , bolączkę mieszkańcow miasta i gminy ,
    FATALNA JAKOŚĆ DRÓG ,idąc za przykładem mieszkańców pańskiej wioski , zaczniemy składać zaproszenia do KURII o wprowadzenie KOLĘDY–BISKUPIEJ w każdym domu
    a nasze drogi będą wygłądać jak ..(w pańskiej wiosce ), dziękujemy za pokazanie nam dobrego przykładu .

Możliwość komentowania jest wyłączona.