11. Na drogi przyjdzie pora

Rozmowa ze Stanisławem Żakiem wójtem Jadowa

Jadów w tym roku został zakwalifikowany do 4 programów unijnych. Jakie inwestycje będą w najbliższym czasie realizowane z tych środków?
– Dwie z tych inwestycji, czyli budowa wodociągu w Szewnicy i Dębem (za kwotę 1.132. tys. zł.) oraz zagospodarowanie terenu budynku oświatowego w Urlach (kwota inwestycji 741 tys. zł.)będą wykonane w tym roku. Natomiast budowa oczyszczalni w Jadowie (2.5 mln. zł.) i kanalizacji sanitarnej (4 mln.) w ciągu dwóch lat. Do każdej z tych inwestycji dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 85%.

– A co poza wodociągami i kanalizacją?
– Nasza strategia inwestycyjna polega na tym, że główny nacisk kładziemy na infrastrukturę ochrony środowiska czyli wodociągi i ścieki. W tej chwili przygotowujemy 5 kolejnych projektów w zakresie kanalizacji i 2 projekty budowlane na wodociąg w miejscowościach Kukawki i Sitne, co zamknie przedsięwzięcie pod nazwą wodociąg grupowy Urle dla 8 gmin. Kolejny wodociąg grupowy w którego fazę realizacyjną wchodzimy dotyczy miejscowości Sulejów i Myszadła. Zakończenie tego etapu umożliwi zaspokojenie potrzeb wszystkich miejscowości na wodę.
Myślę, że za 4 do 5 lat cała Gmina Jadów powinna mieć wodę. Wszystko są to na razie inwestycje w ziemi i dopiero po ich zakończeniu przyjdzie pora na budowę dróg.

Rozmawiała Teresa Urbanowska